Laatste Nieuws

Cambodia 17Sept c H.Stilwell 200PxNa maandenlang protest tegen het ontoereikend minimumloon voor Cambodjaanse kledingarbeidsters, zowel binnen als buiten Cambodja, werd de voorbije weken hevig gedebatteerd over het nieuwe minimumloon binnen een tripartite overlegorgaan, het Labour Advisory Committee (LAC). Op 12 november stelde dat overlegorgaan voor om het huidig minimumloon van 100 USD vanaf januari 2015 te verhogen naar 128 USD. Een mager resultaat als je weet dat de vakbonden een verhoging tot 177 USD vroegen. Dit bedrag kwam naar voor als noodzakelijk om te kunnen overleven in een onafhankelijke studie. Onze partner ter plaatse, C.CAWDU, gaat dan ook niet akkoord met het nieuw vastgelegde minimumloon van 128 USD. Ook internationale vakbondskoepels veroordeelden het nieuwe minimumloon reeds als ontoereikend. © foto H. Stillwell.

Share

FotoFilipijnen copyrightBelga 200PxOp 8 november 2013 trof de supertyfoon Haiyan de Filipijnen: miljoenen mensen werden getroffen en duizenden vonden de dood. Een golf van internationale solidariteit kwam snel op gang. De Filipijnse vakbond van gezondheidswerkers Alliance of Health Workers (AHW), partner van Wereldsolidariteit en LBC-NVK, bood directe hulp aan slachtoffers. Wereldsolidariteit-medewerker Jeroen Roskams ging één jaar later kijken op het terrein. Zijn ooggetuigenisverslag. 

Share

MOpaperGijsJustaert 11.2014 2 200Px21 oktober was het vijftig jaar geleden dat Koning Boudewijn een eerste Koninklijk Besluit voor de subsidiëring van ngo-activiteiten ondertekende. Die gouden bruiloft is zeker en vast een reden tot feest, want de samenwerking heeft haar vruchten afgeworpen. Maar we kunnen ook van de gelegenheid gebruik maken om elkaar recht in de ogen kijken over wat er voor ons ligt. WS-medewerker Gijs Justaert geeft in deze MO*-paper aan welke vijf thema's de relatie tussen overheid en ngo's de komende jaren zullen bepalen. 

Share

JBC krijgt schone kleren cadeau.
dinsdag 04 november 2014 12:36

FotoActieJBC 04.11.2014JBC kreeg vandaag, 4 november, een grote collectie ‘schone’ T-shirts van Wereldsolidariteit cadeau. Ter afronding van de campagne "Wij willen schone kleren", waarbij 13.278 consumenten Belgische kledingbedrijven om schone kleren(*) vragen. De directie van JBC legde uit welke stappen zij al zetten. JBC zet zich in voor veiligere fabrieken in Bangladesh, recent engageerde het bedrijf een speciale verantwoordelijke voor ‘duurzaam ondernemen’. En vandaag had ze een primeur in petto: JBC wordt lid van Fair Wear Foundation, een onafhankelijke controle-organisatie rond arbeidsomstandigheden, dé cruciale eis van onze campagne. © foto: Sofie Hendrickx

Related Video

Sharelogos

http://www.mo.be/ http://www.11.be/ http://www.beweging.net/ http://www.ngo-openboek.be/ http://www.detijdloopt.be/