Laatste Nieuws

Steun DYNAM in strijd tegen Ebola!
donderdag 27 november 2014 12:45

WS-handjes 3Het Ebola-virus dat momenteel vooral de West-Afrikaanse bevolking treft, heeft al meer dan 5.000 dodelijke slachtoffers en 10.000 besmettingen veroorzaakt. Een vaccin is er (nog) niet, maar de verdere verspreiding van het virus moet dringend een halt worden toegeroepen. Ook DYNAM, onze partner in Guinee, zet hier op in en gaat dezer dagen van deur tot deur bij 22.000 mensen. 28 gezondheidswerkers informeren de mensen over hygiënemaatregelen en delen zeep en chlooroplossingen uit. Ook worden 50 extra voorzieningen om de handen te wassen geïnstalleerd in moskeeën, kerken en ontmoetingsplaatsen. Kostprijs van dit alles: 12.000 €. Hiervoor hebben we jouw gift nodig! Met jouw gift help je voorkomen dat Ebola zich verder verspreidt, en steun je een organisatie die er ook na het vertrek van de internationale organisaties is voor de Guineese bevolking. Stort nu op BE96-7995-5000-0005 met vermelding: "Ebola Guinee". Zoals steeds is een gift vanaf 40€/jaar fiscaal aftrekbaar. Alvast bedankt voor je gift !!! Meer info over een gift overmaken

Share

Cambodia 17Sept c H.Stilwell 200PxNa maandenlang protest tegen het ontoereikend minimumloon voor Cambodjaanse kledingarbeidsters, zowel binnen als buiten Cambodja, werd de voorbije weken hevig gedebatteerd over het nieuwe minimumloon binnen een tripartite overlegorgaan, het Labour Advisory Committee (LAC). Op 12 november stelde dat overlegorgaan voor om het huidig minimumloon van 100 USD vanaf januari 2015 te verhogen naar 128 USD. Een mager resultaat als je weet dat de vakbonden een verhoging tot 177 USD vroegen. Dit bedrag kwam naar voor als noodzakelijk om te kunnen overleven in een onafhankelijke studie. Onze partner ter plaatse, C.CAWDU, gaat dan ook niet akkoord met het nieuw vastgelegde minimumloon van 128 USD. Ook internationale vakbondskoepels veroordeelden het nieuwe minimumloon reeds als ontoereikend. © foto H. Stillwell.

Share

FotoFilipijnen copyrightBelga 200PxOp 8 november 2013 trof de supertyfoon Haiyan de Filipijnen: miljoenen mensen werden getroffen en duizenden vonden de dood. Een golf van internationale solidariteit kwam snel op gang. De Filipijnse vakbond van gezondheidswerkers Alliance of Health Workers (AHW), partner van Wereldsolidariteit en LBC-NVK, bood directe hulp aan slachtoffers. Wereldsolidariteit-medewerker Jeroen Roskams ging één jaar later kijken op het terrein. Zijn ooggetuigenisverslag. 

Share

MOpaperGijsJustaert 11.2014 2 200Px21 oktober was het vijftig jaar geleden dat Koning Boudewijn een eerste Koninklijk Besluit voor de subsidiëring van ngo-activiteiten ondertekende. Die gouden bruiloft is zeker en vast een reden tot feest, want de samenwerking heeft haar vruchten afgeworpen. Maar we kunnen ook van de gelegenheid gebruik maken om elkaar recht in de ogen kijken over wat er voor ons ligt. WS-medewerker Gijs Justaert geeft in deze MO*-paper aan welke vijf thema's de relatie tussen overheid en ngo's de komende jaren zullen bepalen. 

Sharelogos

http://www.mo.be/ http://www.11.be/ http://www.beweging.net/ http://www.ngo-openboek.be/ http://www.detijdloopt.be/