Laatste Nieuws

rouwlintjeAfgelopen weekend werd Bangladesh opgeschrikt door een terroristische aanslag van I.S. waarbij 22 mensen het leven lieten, de daders niet meegerekend. Onze partners in Bangladesh zijn enorm aangeslagen, zo blijkt uit dit berichtje van Dr. Kadir van GK: "I'm still in shock. Where are we? Where is the community going? Who are we working for and for what future? All this thinking enrolling in my brain. This is simply a killing in cool brain. Trying to come back from this shock..." Ook in Bagdad en Istanbul vielen zopas nog honderden doden en gewonden. Ook daarin zijn we dus helaas "connected"...: terroristische aanslagen maken wereldwijd slachtoffers, niemand wordt gespaard. Wereldsolidariteit betuigt haar medeleven met alle slachtoffers van de aanslagen.

Share
Tags:

SaveFabellaHospital Manilla cut juni2016Onze partner in de Filipijnen Alliance of Health Workers (AHW) bindt de strijd aan tegen de privatisering van de gezondheidszorg in hun land. Dit keer voeren ze actie tegen de privatisering van het Fabella Ziekenhuis in Manilla, waar dagelijks 300 aanstaande moeders uit de sloppenwijken naartoe komen om te bevallen. De vrees is dat deze allerarmsten er na de privatisering niet meer zullen terechtkunnen voor de meest dringende medische zorgen. Steun de actie van onze partner tegen de privatisering en teken deze petitie.

Share

IAC105 zitting ILO MarcelCrozetDe voorbij twee weken verzamelden werknemers, werkgevers en overheden uit de 187 lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève voor de 105de IAO-conferentie. Naast de Normencommissie, waar 24 landen op het matje werden geroepen voor ernstige schendingen van arbeidsrechten, vond voor het allereerst in de geschiedenis een commissie plaats die zich boog over de verantwoordelijkheid van multinationals mbt de arbeidsvoorwaarden in de volledige toeleveringsketen. Een cruciaal debat in de strijd voor waardig werk wereldwijd dus, waar collega's van Wereldsolidariteit, ACV, de Schone Kleren Campagne en IKAJ aan deelnamen. Ze lieten ons volop meevolgen via de vele artikels op de MO-blog

Share

BannerCampagneSB 220x220PxAl meer dan 40.000 mensen supporteren voor de campagne sociale bescherming, die Wereldsolidariteit samen met 11.11.11 en 18 andere ngo's sinds 2015 aan het voeren is. En dat werpt stilaan vruchten af. Zo lieten we jullie in een vorig artikel reeds weten dat het Belgische Parlement een belangrijke resolutie goedkeurde, die sociale bescherming centraal stelt in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Intussen werkt de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ook samen met het BTC om expertise inzake sociale zekerheid te delen. Erg belangrijk wanneer België meer zal inzetten op sociale bescherming in ontwikkelingssamenwerking. Meer info op 11.be

Sharelogos

http://www.mo.be/ http://www.11.be/ http://www.beweging.net/ http://www.ngo-openboek.be/ http://www.detijdloopt.be/