Campagnes

Wereldsolidariteit ondersteunt de inzet van de arbeiders in het Zuiden door sensibiliseringscampagnes in Vlaanderen en Brussel. Altijd rond een thema dat te maken heeft met waardig werk of sociale bescherming en het belang van sociale bewegingen daarbij. Beweging maken, actie voeren. Een stem laten horen, steeds luider. Op straat, in de vereniging, bij politici. Samen met onze "Noordpartners" En met vrijwilligers. Doel: politieke resultaten boeken, verandering teweeg brengen. Want de prioriteiten van het Zuiden moeten op de agenda van politici en bedrijven.

In 2017-2018 voeren we campagne voor #cleanekleren. We willen de arbeidsomstandigheden van kledingarbeidsters verbeteren en richten ons in deze campagne naar Belgische kledingbedrijven die sportkleding produceren.

In 2016, - jaar 2 van de campagne sociale bescherming - zoomden we in op een specifiek aspect van deze thematiek, namelijk een leefbaar pensioen en betaalbare gezondheidszorg voor ouderen.

In 2015 voerde Wereldsolidariteit campagne voor sociale bescherming, samen met 11.11.11 en andere partners. Deze campagne plaatste het belang van sociale bescherming in ontwikkelingssamenwerking op de voorgrond.

In 2014 voerde Wereldsolidariteit campagne rond schone kleren, onder het motte "Wij willen schone kleren". Hierbij vroeg ze aan 5 Belgische kledingbedrijven om concrete stappen te zetten naar schone kleren. Meer dan 13.000 mensen ondersteunden de campagne en eind 2014 sloten JBC en Bel&Bo zich alvast aan bij de Fair Wear Foundation, dé cruciale eis van de campagne. Wereldsolidariteit coördineert ook al jaren de Schone Kleren Campagne in Vlaanderen. 

In 2013 nam Wereldsolidariteit even de tijd om in te zoomen op haar visie op ontwikkelingssamenwerking, samen met vrijwilligers en beroepskrachten van haar netwerk in Vlaanderen, met de campagne "Samen grip krijgen op de wereld", want we are connected!

In 2011-2012 voerde Wereldsolidariteit campagne rond gezondheidszorg, en het belang van sociale bewegingen zoals mutualiteiten daarbij. Dit deden we samen met CM, Kazou, Ziekenzorg en OKRA.

In 2009-2010 voerde Wereldsolidariteit een tweejarige campagne rond "Waardig Werk", samen met 11.11.11, de vakbonden (ACV, ABVV & ACLVB), fos-socialistische solidariteit en Oxfam-Solidariteit.

Ook moeilijke en gevoelige thema's als arbeidsmigratie pakte Wereldsolidariteit aan in de campagne "Stop het onrecht, niet de mensen!”. Buitenlands huispersoneel heeft nu een erkend en beter statuut.