Etnisch geweld in Guinee na uitslag presidentsverkiezingen

Vier maanden na de eerste verkiezingsronde, vond op 7 november eindelijk de tweede ronde plaats. De voorlopige resultaten wijzen Alpha Condé aan als overwinnaar. Maar wegens het vele etnische geweld, kondigde de huidige regering de noodtoestand af tot aan de definitieve resultaten.


Alpha Condé wint presidentsverkiezingen


Volgens de voorlopige resultaten van verkiezingscommissie CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) heeft Alpha Condé de presidentsverkiezingen in Guinee gewonnen met 52,52 % van de stemmen. Zijn tegenstander Cellou Dallein Diallo verzamelde 47,48% van de stemmen.

Het is een hele prestatie dat Alpha Condé gewonnen heeft. In de eerste ronde haalde hij immers 25% minder stemmen dan tegenstander en grote favoriet Cellou Dallein Diallo, maar in de tweede ronde keerde hij het tij.

Uiteindelijk zijn er vier maanden verstreken tussen de twee rondes. Tijdens deze vier maanden is er heel wat veranderd. Alpha Condé heeft er alles aan gedaan om een verkiezingscommissie te krijgen die efficiënter en transparanter zou zijn dan die van de eerste ronde. Hij heeft ook een alliantie opgericht met 16 verloren kandidaten uit de eerste ronde en op die manier meer stemmen kunnen halen. Cellou Dalein Diallo heeft het moeilijk zijn nederlaag te aanvaarden en beschuldigt Alpha Condé van fraude en onregelmatigheden. Hij vraagt aan het Hooggerechtshof om een onderzoek in te stellen.

De internationale gemeenschap, die de kwaliteit van de stembusgang bejubelde, roept de kandidaten op om de uitslag ervan te respecteren.

De noodtoestand tot aan de definitieve resultaten

De grote tegenstelling tussen de vreugde van de winnaars en de boosheid van de verliezers en de geruchten over het geweld door de verschillende partijen hebben heel wat reacties uitgelokt. Ze hebben heel wat spanning teweeggebracht. In Conakry, Pita en Labé is het geweld tussen de verschillende etnische groeperingen geëscaleerd.

Op 17 november kondigde de huidige (overgangs)president de noodtoestand* af “over het volledige grondgebied tot aan de uitspraak van de definitieve resultaten door het Hooggerechtshof. Tot nader order wordt geen enkele manifestatie of samenscholing toegestaan. Sinds de bekendmaking van de voorlopige resultaten op 15 november werden een tiental personen vermoord en vielen er 215 gewonden op drie dagen tijd. De verantwoordelijkheid hiervan ligt zowel bij aanhangers van de verliezer als de winnaar.

In deze context van hevige spanningen, heeft Alpha Condé, overwinnaar van de verkiezingen, opgeroepen tot kalmte: “De incidenten dienen tot niets, morgen moeten we samenleven met elkaar.”


* De noodtoestand is in feite een voorlopige regime die de macht van politie en civiele bescherming verhoogt wanneer de publieke orde hevig verstoord is of in het geval van een natuurlijke ramp.

Bronnen: www.rfi.fr et www.guineenews.org

Gerelateerde artikels:

- Tweede verkiezingronde in Guinee voor onbepaalde duur uitgesteld - september 2010
- Verkiezingen in Guinee - juli 2010

Meer info over de partners van Wereldsolidariteit in Guinee.