dinsdag, 13 februari 2018 13:25

Crisis in Togo

ManifestatieTogo jan2018Sinds augustus 2017 vinden er in Togo onophoudelijk manifestaties plaats voor een terugkeer naar de Grondwet van 1992, na een oproep van de oppositie. Hierbij vielen al verschillende dodelijke en zwaargewonde slachtoffers. Vijf sociale bewegingen uit Togo, waaronder onze partner SADD, willen het geweld een halt toeroepen en roepen de regering en oppositie op tot dialoog.

Published in Internationaal

Togo ProtestWacem 21.08.2016Zondag 21 augustus verzamelden honderden Togolese arbeiders in Tabligbo om er te protesteren tegen de corrupte overheid. Die zou onder één hoedje spelen met de werkgevers in de mijnsector ten nadele van de werknemers. In Togo spreekt men over de "WACEM gate", nu er aanwijzingen zijn dat verschillende ministers jaarlijks tot 10 miljoen FCFA (15.000 EUR) en tonnen cement krijgen. Onze partner in Togo SADD steunt de Togolese arbeiders in hun protest tegen deze gang van zaken en blijft ijveren voor waardig werk in de Togolese mijnsector. Zij hebben jouw steun nodig !

Published in Internationaal
maandag, 25 januari 2016 11:54

Togolese arbeiders eisen waardig werk

AG Wacem 300x225De Togolese arbeiders van WACEM, FORTIA en PAPER BAGS werken al jarenlang in mensonwaardige omstandigheden. Ze moeten voor een hongerloon aan de slag op een onveilige werkplek. In juni 2015 kwamen 6 arbeiders om het leven tijdens het werk. Sindsdien eisen de werknemers van WACEM dat hun werkgever actie onderneemt om veilige en waardige arbeidsomstandigheden te garanderen. Daarbij worden ze gesteund door onze partner in Togo SADD. Met succes, want recent werd een belangrijk akkoord gesloten met de werkgever met engagementen voor betere arbeidsomstandigheden. Wereldsolidariteit en ACV stuurden 22 januari een brief naar de Togolese minister van arbeid met de vraag om de situatie op te volgen. 

Published in Internationaal
woensdag, 02 september 2015 14:00

Waardig werk voor leerkrachten in Togo?

SchoolTogo Op 1 september startte het nieuwe schooljaar voor miljoenen kinderen wereldwijd. Een spannende belevenis voor kinderen, ouders èn leerkrachten. Hier in België reageerden de onderwijsvakbonden recent al op de plannen van de federale regering om de pensioenen voor leerkrachten te verlagen (lees ook dit artikel), maar ook elders in de wereld komen vakbonden op voor de rechten van leerkrachten. Zoals in Togo bv., waar de leerkrachten uit het privé-onderwijs een extreem laag loon krijgen en onvoldoende sociale bescherming genieten. Het collectief van vakbonden voor het privé-onderwijs in Togo "COSEPLAC" voert dan ook volop actie om de situatie voor leerkrachten te verbeteren. Onze partner ter plaatse SADD ondersteunt dit werk.

Published in Internationaal
maandag, 05 januari 2015 08:15

Partners WS werken in synergie - publicatie

WSM GlobalThematicReport 4 WSM A partner in synergies for developmentWereldsolidariteit moedigt haar partners in het Zuiden aan om samen te werken waar mogelijk. Want samen sta je sterker. In een interne evaluatie door HIVA van enkele jaren geleden, werd ingezoomd op interessante synergieprojecten van Wereldsolidariteit in 5 verschillende landen in het Zuiden. Wie hier graag meer over leest, kan terecht in de Engelstalige publicatie "WSM: a partner in synergies for development", die zojuist werd uitgebracht.

vrijdag, 11 juli 2014 14:50

Togo

 

Togo is een west-afrikaans land dat grenst aan Benin (in het Oosten), Ghana (in het Westen) en Burkina Faso (in het Noorden). Na decennialange koloniale overheersing werd het land onafhankelijk in 1960. In 1963 echter vond een staatsgreep plaats en zou de Togolese bevolking meer dan 40 jaar te lijden hebben onder de dictatuur.

Sinds 2005 kent Togo opnieuw een democratisch bewind, met meerdere politieke partijen en ook een syndicaal pluralisme. Ondanks de mogelijkheden van het land om rijkdom te verwerven, leeft bijna 60% toch onder de armoededrempel. Togo is de 5de grootste producent van fosfaat, en er wordt vooral koffie, cacao en katoen verbouwd. Sinds 1980 is er een vrijhandelszone in Lomé, die steeds verder uitbreidt.

Partners

FTBC - Fédération des Travailleurs du Bois et de la Construction

De vakbond FTBC - die lid is van de vakbondskoepel CSTT  - telt momenteel ongeveer 6.000 leden, die vooral actief zijn in de informele economie en in de privé-sector (in mindere mate in de openbare sector).  FTBC biedt verschillende diensten aan aan haar leden, zoals vorming over arbeidsrechten, juridische bijstand. Ook verdedigt FTBC de rechten van werknemers en zorgt ze ervoor dat haar leden toegang hebben tot gezondheidszorg, via de mutualiteit MUPROSI. Tot slot biedt FTBC ook leningen aan aan haar leden. FTBC werkt ook samen met andere lokale actoren mbt het recht op sociale bescherming in Togo en in de regio West-Afrika.

PODDED - Plateforme des Organisations de Défense des Droits des Employés Domestiques

PODDED is een platform van 21 organisaties dat in april 2014 opgericht werd om de rechten van huispersoneel te verdedigen. Deze kwetsbare werkne(e)m(st)ers worden immers maar al te vaak uitgebuit op allerlei manieren. PODDED neemt het op voor hen en probeert hun situatie te verbeteren. Daarbij geven ze specifiek aandacht aan een betere sociale bescherming. Ook zetten ze extra in op de beschermnig van kinderen.

SADD - Solidarité et Action pour le Développement Durable

SADD is een ngo die in 2001 opgericht werd door enkele oud-leden van de JOC (jongerenorganisatie) in Togo. Vanuit een rechtenbenadering werken ze vooral ten behoeve van arbeiders die in precaire arbeidsomstandigheden moeten werken, zoals de werknemers in de vrijhandelszone, de leerkrachten van het privé-onderwijs, de ambachtslieden en ook de jonge leerjongens en -meisjes die een beroep aangeleerd krijgen, maar in praktijk vaak uitgebuit worden. SADD organiseert de werknemers en komt samen met hen op voor hun rechten. Door hun ondersteuning werden er in de verschillende sectoren CAO's afgesloten die de arbeidsvoorwaarden verbeterden en hebben de leerjongens - en meisjes een beter statuut gekregen, waardoor misbruik tegengegaan wordt. SADD heeft ook een mutualiteit opgericht en organiseert elke twee jaar een Forum van het maatschappelijk middenveld, met als doel een constructieve dialoog met de overheid aan te gaan. Op korte tijd heeft SADD aangetoond dat er met de kracht van mensen samen heel wat verandering kan komen. sponsorlogo StadApen print 300ppi NL

WAGES - Women and Association for Gain both Economic and Social

WAGES is een spaar- en microkredietinstelling, die opgericht werd in 1993. Intussen telt ze meer dan 165.000 leden, waarvan 70% vrouw is. Wereldsolidariteit steunt de organisatie sinds 2004. WAGES focust vooral op vrouwen uit de achtergestelde wijken in steden of op het platteland. Met het microkrediet kunnen deze vrouwen een activiteit uitoefenen die hen een inkomen verschaft (in de handel, landbouw, veeteelt, visvangst, verwerking van producten, enz...). Ook organiseert WAGES verschillende vormingen, zoals alfabetiseringscursussen in het Frans en het Ewè (lokale taal).

 

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

Togo

Landkaart Togo

 

Published in Afrika
vrijdag, 09 mei 2014 13:44

Togo - januari 2014

Published in Wereldburgerkrant
Pagina 1 van 2