FotoVergaderingVN NewYork SPIACB feb2018UN SPIAC-B, wablieft? Logisch hoor, dat u deze afkorting niet kent. Ze staat voor “UN Social Protection Interagency Cooperation Board” en is het belangrijkste overlegorgaan op het niveau van de VN waar VN-organisaties, regionale organisaties (als de Afrikaanse Unie, Europese Unie, OECD, etc), lidstaten en middenveldorganisaties overleg plegen en afstemming zoeken over hun werk inzake sociale bescherming. Ook Wereldsolidariteit is lid van "UN SPIAC-B" en was aanwezig op de 10de vergadering ervan, die plaatsvond op 1 februari in New York.

Published in Internationaal
dinsdag, 28 november 2017 10:21

It's time for Africa!

Groepsfoto Abidjan voorbereidingTopAfrikaEUAan de vooravond van de top tussen Afrika en Europa in Abidjan (Ivoorkust), zet ook het maatschappelijk middenveld haar prioriteiten op scherp. Ook de Afrikaanse vakbonden, mutualiteiten en andere sociale organisaties zijn naar Abidjan afgezakt om hun stem te laten horen en samen na te denken over de toekomst van de sociale bescherming in Afrika. Vertegenwoordigers uit 17 landen, samen met overheidsvertegenwoordigers uit 8 landen, verschillende regionale organisaties (UEMOA, ECOWAS), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het Afrikaanse Vakverbond, WSM, ACV en ACLVB hebben gedurende drie dagen uitgewisseld over hun visie, strategieën en acties op het vlak van sociale bescherming. Met de aanbevelingen die hieruit zijn gekomen, trekken ze naar de top.

Published in Internationaal

CoverBrochureAmussol nlIn de Dominicaanse Republiek was het tot 2005 onmogelijk om je als werknemer uit de informele economie aan te sluiten bij het sociale zekerheidssysteem in het land. Dankzij AMUSSOL, opgericht door vakbond CASC, werd een oplossing gevonden voor deze grote groep kwetsbare werkne(e)m(st)ers. AMUSSOL fungeert namelijk als virtuele werkgever en zorgt er zo voor dat de informele werkers van dezelfde sociale bescherming kunnen genieten als de werknemers uit de formele sector. In dit thematisch rapport (Nl) wordt ingegaan op de ingenieuze manier waarop AMUSSOL dit intussen al voor bijna 60.000 mensen realiseerde.

Published in Internationaal

FotoOuderen KoenSymons WereldsolidariteitVergrijzing is geen Belgische, Europese of Westerse, maar een wereldwijde uitdaging! Tegen 2050 zouden er maar liefst 2 miljard 60-plussers op de wereld rondlopen. 1 oktober is de Internationale Dag van de ouderen: hét moment om internationale vergrijzing op de kaart te zetten dus. Samen met Vlaamse ouderenorganisaties, Fos en Trias, roepen we minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo op om meer aandacht te hebben voor sociale bescherming wereldwijd. Omdat iedereen menswaardig ouder moet kunnen worden. En omdat de vergrijzing negeren, ze niet doet verdwijnen! Lees het volledige artikel van Nils Vandenweghe van de Vlaamse Ouderenraad op mo.be. Vorig jaar al voerden we hier actie rond, op 1/10, samen met OKRA. Herbeleef de flashmob in het centraal station van Antwerpen.

Published in Internationaal

Foto delegatie met De CrooIn juli trok onze politiek secretaris Bart Verstraeten naar het "High Level" Politiek Forum van de VN, waarop de voortgang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of "SDG's" - Sustainable Development Goals) werd besproken. België presenteerde er haar eerste officiële rapport. In dit interview blikt Bart Verstraeten terug op het rapport en gaat hij dieper in op de uitdagingen rond de SDG's. 

Published in Internationaal

ForumSalvadorOp 7 en 8 september 2017 werd in San Salvador een forum gehouden met ngo’s uit Europa, Latijns-Amerika en de Caraïben. Op dit forum kwamen 150 vertegenwoordigers van sociale bewegingen bijeen om te debatteren over enkele belangrijke thema’s in het kader van de relaties tussen beide regionale blokken, in het bijzonder met betrekking tot de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Wereldsolidariteit en haar partners Mojoca, MTC-San Marcos en GRESP  waren erbij en hielden een pleidooi voor sociale bescherming.

Published in Internationaal
zondag, 22 januari 2017 10:10

Sociale bescherming in Cuba

SocialeBeschermingInCuba coverSociale bescherming is een recht maar is ook haalbaar en betaalbaar, zelfs voor landen met een laag nationaal inkomen. Een bewijs daarvan vond een groep van 9 LBC-ers die in 2015 op studiereis gingen naar Cuba. Ze maakten kennis met de sociale bescherming in Cuba en zagen dat er ook in crisistijd een alternatief bestaat voor de besparingen en beperkingen in de sociale bescherming. De conclusies van deze reis werden gebundeld in deze boeiende brochure. Met dank aan Tuur Vanempten.

Published in Internationaal

20170124 afsluitmoment socialebescherming 19Twee jaar lang voerde Wereldsolidariteit samen met een brede coalitie ngo’s, vakbonden en mutualiteiten campagne voor een goede sociale bescherming voor iedereen. Drie vierde van de mensen wereldwijd heeft onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Ze kunnen niet naar de dokter, hebben geen recht op pensioen, krijgen geen moederschapsrust ... Dat is onrechtvaardig. Op 24 januari trokken we naar minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo om onze eisen en jullie massale steun te overhandigen.

Published in In België

Pleister Indonesia P1490197Op 13 december heeft Wereldsolidariteit samen met de campagnepartners een punt gezet achter de campagne "sociale bescherming voor iedereen". Op die dag werd namelijk een slotseminarie georganiseerd met campagnepartners en externe experten en werden de resultaten van de campagne voorgesteld. Een publiek slotmoment met de minister van Ontwikkelingssamenwerking (en communicatie hierover) volgt sowieso in januari, maar hierbij alvast een eerste beschouwing over het belang van twee jaar campagne voeren voor sociale bescherming wereldwijd. Rode draad daarbij is "duurzaamheid": enerzijds zorgt sociale bescherming voor duurzame ontwikkeling, anderzijds zijn de resultaten van de campagne ook heel duurzaam van aard.

Published in In België
Pagina 1 van 5