vrijdag, 04 maart 2016 10:22

WS en ACV BIE komen op voor migrantenarbeiders in Qatar

De cijfers liegen er niet om: sinds de toekenning van het WK voetbal 2022 aan Qatar in 2010, stierven al meer dan 1.200 migrantenarbeiders in Qatar. Geschat wordt dat er nog eens 7.000 slachtoffers zullen vallen tegen 2022, wanneer het WK voetbal er plaatsvindt indien er niets verandert aan de situatie. We schreven er eerder al over: de arbeidsomstandigheden op de bouwwerven in Qatar zijn onmenselijk. De arbeiders werken er vaak lange dagen in temperaturen boven de 40°, zonder voldoende pauze of drank en vaak in erg onveilige omtandigheden. Na het zware werk moeten ze terug naar de barakken, waar ze met te veel mensen in een kleine ruimte en zonder de nodige voorzieningen worden "gedumpt".

Een onderzoek over de oorzaken van de overlijdens bij 186 Nepalse arbeiders onthulde dat 107 van hen "plots" stierven aan een ongekende oorzaak, 23 van hen overleden in transportongevallen, 21 stierven door zelfmoord (uit pure wanhoop!), 11 mensen werden verpletterd door vallende objecten en de andere 24 stierven aan "andere oorzaken". Bovendien blijkt uit verschillende rapporten dat de arbeiders gedwongen worden om te werken. Paspoorten worden in beslag genomen en tegenspraak wordt niet getolereerd. Het wordt de arbeiders moeilijk of onmogelijk gemaakt zich te verenigen om voor hun rechten op te komen.

FotoFB PersconferentieQatar 29.02.2016De partners van Wereldsolidariteit in India en Nepal ondernemen verschillende acties tegen deze moderne vorm van slavernij en zullen hier de komende jaren blijvend op inzetten. Momenteel zijn er ongeveer 400.000 Nepalese en 500.000 Indiase arbeiders in Qatar aan het werk. Onze partners zetten sterk in op preventie door de migrantenarbeiders goed te informeren vóór hun vertrek, werken samen met organisaties in Qatar zelf die de migrantenarbeiders proberen te verenigen en verdedigen en zorgen voor de nodige opvang bij hun terugkeer. Ook zetten ze sterk in op politiek werk, waarbij ze zowel de overheid in India en Nepal, als die in Qatar onder druk zetten om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Hierbij worden ze ondersteund door Wereldsolidariteit en ACV BIE, die de situatie in Qatar al jarenlang op de voet volgt. Op 29 februari lanceerden ze dit gezamenlijk persbericht, na een belangrijk seminarie waar ze allen aanwezig waren.

De massale internationale druk op Qatar heeft weliswaar al vruchten afgeworpen. Zo kondigde Qatar een nieuwe wet af op de regulering van de migrantenarbeid, waardoor duidelijke arbeidscontracten verplicht worden, meer ingezet wordt op arbeidsinspectie, een nieuw systeem van klachtenbehandeling wordt opgezet (in 7 talen, met gratis juridische steun en tolkwerk), enz... Hoewel dit een positieve stap vooruit is, vinden we het "too little, too late", en valt nog af te wachten in welke mate de nieuwe wet effectief geïmplementeerd wordt.

Belangrijke update van 23/3: De IAO trok met een speciale missie naar Qatar en heeft een ultimatum gesteld voor de overheid daar: zij krijgen nog 12 maanden om alle eisen vanuit de IAO mbt het beëindigen van de slavernij in te willigen. Lees ook het artikel van ITUC hierover (Engels)

Voor Wereldsolidariteit en ACV BIE staat het dan ook buiten kijf dat we hier samen met onze partners in Azië én op internationaal politiek vlak sterk (nog meer) op zullen inzetten de komende jaren. Daarvoor hebben we ook uw steun nodig!!! Help ons de migrantenarbeiders in Qatar beter te beschermen en doe een online gift.

Lees vorige artikels over de situatie in Qatar en hoe onze partners hierrond werken.

Lees het verhaal van Bal Krishna Gautam "Verboden te plassen" en ontdek hoe het leven eruit ziet voor een Nepalese migrantenarbeider in Qatar.

BalKrishnaGautam 200px