vrijdag, 22 april 2016 11:16

België wil gidsland zijn op vlak van sociale bescherming in ontwikkelingssamenwerking

 

“België wil een gidsland zijn op vlak van sociale bescherming in ontwikkelingslanden” - persbericht Els Van Hoof

In de Kamercommissie Buitenlandse Zaken werd een resolutie aangenomen van CD&V-Kamerleden Els Van Hoof en Sarah Claerhout wat betreft het recht op sociale bescherming in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. “Anno 2016 zijn er nog steeds miljoenen mensen in de wereld die in de problemen komen als gevolg van ziekte, ontslag of het overlijden van de kostwinner. Het niveau van sociale bescherming wereldwijd varieert sterk en is in sommige landen gewoonweg ontoereikend”. Met deze resolutie willen de parlementsleden een krachtig signaal stellen naar de federale regering en de rest van de wereld.

“We pleiten voor een minimale basisset van socialezekerheidgaranties waarover eenieder doorheen zijn of haar leven moet kunnen beschikken. Wat voor ons vanzelfsprekend is, ontbreken de meeste mensen in het Zuiden: toegang tot essentiële gezondheidszorg en moederschapszorg, basisinkomenszekerheid voor kinderen, basisinkomenszekerheid voor de actieve bevolking in geval van ziekte, werkloosheid, handicap en zwangerschap en een garantie op pensioenen. Er is simpelweg te weinig gerealiseerd, ondanks het grote draagvlak. Het is tijd voor concrete acties.”, legt Van Hoof uit. Dit initiatief sluit trouwens naadloos aan bij het jaarthema van een coalitie van NGO’s, vakbonden, ziekenfondsen en 11.11.11 die “Sociale bescherming voor iedereen” centraal plaatst in hun gemeenschappelijke campagne.

Met de resolutie van Els Van Hoof, krijgt sociale bescherming nu een centrale plaats in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. “Mijn resolutie omvat verschillende voorstellen en aanbevelingen aan de federale regering, vooral gericht op de maximale benutting van onze Belgische kennis en ervaring. Het is echt mijn overtuiging dat België met al haar kennis en ervaring een gidsland kan zijn in de wereld als het gaat om sociale bescherming”, klinkt het.

CD&V roept onder meer op om sociale bescherming te beschouwen als een prioritair thema in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en daarvoor een oriëntatienota te laten uitwerken door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo. Daarnaast vragen de parlementsleden om  te blijven investeren in proefprojecten in partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking  die als ‘best practices’ voor een inclusieve uitbouw van sociale zekerheid kunnen gelden. “Voor ons is het cruciaal dit te blijven doen in samenwerking met de NGO’s, mutualiteiten en vakbonden gespecialiseerd in sociale bescherming. Wij zijn bereid onze kennis en ervaring te delen opdat mensen in landen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking een sociaal vangnet zouden hebben” besluit Van Hoof.