"Geweld op vrouwen behoort als het ware tot de normale gang van zaken" Print dit artikel Stuur door naar een vriend

seminarieWSMACVCSA 5 9.10.2017 1Van 5 tot 9 oktober organiseerden Wereldsolidariteit en ACV een seminarie in Costa Rica rond het thema van "gendergerelateerd geweld op het werk". Een dertigtal vakbondsvrouwen uit alle continenten namen hieraan deel. Sakuntaya uit Nepal getuigt : “Geweld op meisjes en vrouwen gebeurt in mijn land overal: thuis, op het werk, op straat. Het behoort als het ware tot de normale gang van zaken”. Dezelfde verhalen horen we bij de Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse partners. Op het seminarie werd ingezoomd op de strategieën die vakbonden ontwikkelen om gendergerelateerd geweld tegen te gaan.

Geweld op vrouwen of meisjes op de werkvloer komt helaas overal ter wereld voor. Vakbonden wereldwijd kennen het probleem maar al te goed en hebben al heel wat strategieën ontwikkeld om dit geweld aan te kaarten en een halt toe te roepen, zoals het organiseren van kwetsbare groepen, het empoweren van vrouwen, politiek lobbywerk opzetten, campagnes voeren om de publieke opinie te sensibiliseren, begeleiden van de slachtoffers van geweld, allianties aangaan met vrouwenbewegingen. En last but not least : ook in de eigen organisatie stappen zetten naar meer representativiteit, ook in de leiding.

In 2018 organiseert de Internationale Arbeidsorganisatie een conferentie over dit thema. Doel is om daar een bindende conventie af te dwingen om gendergerelateerd geweld tegen te gaan. Ter voorbereiding van die belangrijke mijlpaal wordt vanuit werknemerszijde druk overlegd om de violen op mekaar af te stemmen. Het seminarie van Wereldsolidariteit en ACV in Costa Rica is hier één voorbeeld van, maar er zijn natuurlijk nog veel initiatieven met deze doelstelling. Van 11 tot 13 oktober gaat voor de derde keer de "wereldvrouwenconferentie" van het IVV (Internationaal Vakverbond) door. Ook daar zal verder gewerkt worden op dit thema. Naast onze collega's van Wereldsolidariteit Annemie en Gijs, nemen ook verschillende ACV-collega's deel aan de wereldvrouwenconferentie.

Volg de conferentie via de blog van Carolien Groenendaels van ACV Limburg.

Share
Meer artikels over: