maandag, 27 november 2017 14:07

KAJ klaagt precair werk bij jongeren aan

 

Ondanks de verschillen, veel gelijkenissen

De intense contacten tussen KAJ en JOC Peru ontstonden reeds enkele jaren geleden. In 2016 reisde een groep van KAJ-jongeren naar Peru om kennis te maken met het werk en leven van jongeren daar. Ondanks de contextuele verschillen, herkenden jongeren uit België en jongeren in Peru zich in elkaars verhalen. Immers, ook hier in België zitten meer jongeren in precaire arbeidssituaties dan je misschien op het eerste zicht zou denken! KAJ neemt het expliciet op voor deze kwetsbare werknemers en onderneemt allerlei acties rond dit thema, waaronder dus ook de actie van 18 november.

Genderongelijkheid

Een jaar later was het dan de beurt aan JOC Peru om naar België te komen. En zo geschiedde. In totaal werden 8 jongeren uit Peru onthaald door KAJ, voor een intense uitwisseling rond het werk en leven van jongeren hier en de manier waarop sociale bewegingen ijveren voor waardig werk. Net zoals eerder in Peru, delen de Vlaamse en Peruaanse jongeren dezelfde analyse. Er werd ook expliciet stilgestaan bij genderongelijkheid, want dit is niet enkel in Peru, maar ook in België nog steeds een groot probleem. Beide jongerenbewegingen kiezen er dan ook bewust voor om hier in de toekomst nog sterker rond te werken. 

Op naar gemeenschappelijke actie

Vanuit de boeiende ervaringen en uitwisselingen van zowel 2016 als 2017, zijn de twee jongerenbewegingen zeker van plan om ook in de toekomst samen te werken en misschien zelfs een gemeenschappelijk actie op te zetten. Want ondanks contextuele verschillen, staan jongeren in België en Peru voor dezelfde uitdagingen. We are connected ! Dit wordt dus zeker nog vervolgd...