Wereldsolidariteit in de VN-Commissie voor Sociale Ontwikkeling Print dit artikel Stuur door naar een vriend

BartVerstraeten ViniciusPinheiroILO NewYork jan2018Politiek secretaris bij Wereldsolidariteit Bart Verstraeten (foto rechts), neemt momenteel deel aan de werkzaamheden van de VN-Commissie voor Sociale Ontwikkeling. Deze commissie denkt na en geeft advies over het sociale luik van duurzame ontwikkeling. Van 29 januari tot en met 7 februari buigt de Commissie zich specifiek over mogelijke strategieën om armoede uit te roeien. Samen met andere organisaties van de “Global Coalition for Social Protection Floors”, schuift Wereldsolidariteit hier het belang van sociale bescherming naar voren als één van die sleutelstrategieën om armoede, kwetsbaarheid en ongelijkheid structureel te kunnen voorkomen en te bestrijden. 

De argumentatie van de Global Coalition for Social Protection Floors om sociale bescherming als cruciale strategie te erkennen bij het bestrijden en voorkomen van armoede, kwetsbaarheid en ongelijkheid, vind je terug in deze draft resolutie.

Zoals steeds vinden er heel wat side events plaats in de marge van de VN-Commissie voor Sociale Ontwikkeling. Als “Global Coalition” cofaciliteren we 2 side events. Die grijpen we aan om de lidstaten van de VN te overtuigen van het essentiële belang van nationale, volwaardige en breed gedragen sociale bescherming systemen. Met hun steun, hopen we dat de eindverklaring van de VN-Commissie sterke referenties naar sociale bescherming opneemt.

Bart Verstraeten, politiek secretaris Wereldsolidariteit

Wereldsolidariteit nam ook deel aan de 10de vergadering van de UN-SPIAC-B, een belangrijk internationaal overlegorgaan rond sociale bescherming.

Foto: rechts staat Bart Verstraeten, politiek secretaris bij Wereldsolidariteit, links staat Vinicius Pinheiro van de IAO, ook aanwezig op de VN-Commissie voor Sociale Ontwikkeling. Vinicius houdt de visietekst van Wereldsolidariteit over sociale bescherming vast.

Share