maandag, 05 februari 2018 15:53

Wereldsolidariteit neemt deel aan 10de vergadering van "UN SPIAC-B"

Het "UN Social Protection interagency Cooperation Board" is ontstaan in 2012 in de nasleep van de financiële en economische crisis, op vraag van de G20. Doel was - en is nog steeds - om meer afstemming te zoeken tussen de verschillende organisaties actief op vlak van sociale bescherming. Het is tot op de dag van vandaag het belangrijkste internationale overlegorgaan mbt sociale bescherming.

Wereldsolidariteit is lid geworden van dit overlegorgaan in 2016 omdat het de plaats bij uitstek is om zichtbaarheid te geven aan het werk en het enorme potentieel van ons internationale netwerk op vlak van sociale bescherming. Een netwerk bestaande uit meer dan 80 sociale bewegingen, actief in meer dan 20 landen, die mensen in de informele economie en met precaire jobs organiseren en hen concrete diensten verlenen op vlak van sociale bescherming. Bovendien organiseren die diverse sociale bewegingen, gaande van vakbonden, over mutualiteiten en coöperatieven tot vrouwen-, jongeren- en boerenbewegingen, zich in nationale (in 18 landen!) en regionale (in Afrika, Azië en Latijns-Amerika) netwerken waarmee ze samen een vuist maken op politiek vlak om het recht op sociale bescherming af te dwingen. Dan heb je al iets te vertellen, niet?!  

Bart Verstraeten, politiek secretaris bij Wereldsolidariteit, nam deel aan de vergadering op 1/2 en vond het erg boeiend. Hij kreeg een goed zicht op waar de andere spelers mee bezig zijn op vlak van sociale bescherming. Sommigen doen veel analytisch werk, anderen denken na over de manier waarop sociale beschermingssystemen moeten inspelen op de noden van vrouwen, mensen met een handicap of vluchtelingen. Nog andere staan overheden bij met woord en daad bij de ontwikkeling van hun sociale beschermingsbeleid. Het is dus ook de plek bij uitstek om synergiën te zoeken. Want overleg en afstemming op internationaal niveau is goed, maar het moet leiden tot concrete samenwerkingen op nationaal niveau. Daar verwachten mensen betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg als ze ziek vallen, een uitkering en betaald verlof na de bevalling en een leefbaar pensioen op hun oude dag. Bart ziet wel wat mogelijkheden voor interessante toekomstige samenwerkingen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd dus ...