dinsdag, 13 februari 2018 13:25

Crisis in Togo

ACAT-TOGO, ATDPDH, GRAD, SADD (onze partner) en SYNPHOT: dat zijn de vijf sociale bewegingen die dezer dagen hun nek uitsteken voor de bevolking in Togo. Een bevolking die eigenlijk al 27 jaar lang lijdt onder de socio-politieke crisis waar het land zich in bevindt. De aanleiding voor de recente manifestaties is de oproep van de oppositiepartij PNP (parti national panafricain) om een terugkeer naar de Grondwet van 1992 te eisen. Die werd bijgetreden door 13 andere oppositiepartijen.

De voorbije maanden werden voortdurende publieke manifestaties georganiseerd, die vaak met geweld werden neergeslagen. Ondanks pogingen tot bemiddeling door enkele West-Afrikaanse staatshoofden, blijven de Togolese machthebbers en oppositie mijlenver tegenover mekaar staan en aan hun eigen standpunten vasthouden. Uit vrees voor een verdere escalatie van het geweld, roepen de 5 sociale bewegingen de regering en oppositie in een gezamenlijk persbericht op om - in het belang van het Togolese volk - zo snel mogelijk over te gaan tot dialoog.