woensdag, 03 oktober 2018 16:35

Sociale bescherming duurzaam financieren, hoe doen we dat?

Internationale Conferentie foto LamineDiakite 3 minDeze vraag stond centraal tijdens de Internationale Conferentie (17-18 september) die Wereldsolidariteit samen met de International Trade Union Confederation (ITUC) en de Friedrich Ebert Foundation (FES) organiseerde. Nadenken over innovatieve strategieën voor het financieren van sociale bescherming, daar ging het dus om.

Wereldwijd wordt sociale bescherming steeds meer als een prioriteit beschouwd. Als resultaat zien we het prominent verschijnen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ontwikkeld door de Verenigde Naties. "Ondanks deze consensus blijft de hamvraag hetzelfde: hoe bereiken we die universele sociale bescherming in elk land?" - stelt Gijs Justaert van de beleidsdienst van Wereldsolidariteit. 

Daarom brachten Wereldsolidariteit, ITUC en FES 140 vertegenwoordigers samen uit 30 verschillende vakbonden en andere maatschappelijke organisaties. Ook verschillende Internationale organisaties, zoals de Internationale Arbeidersorganisatie (ILO), Wereldbank, IMF, Europese Unie, en de OECD, en verscheidene ontwikkelingspartners brachten hun kijk op duurzame financiering.Tijdens deze conferentie werd duidelijk dat alle neuzen in dezelfde richting staan:

  • Willen we iedereen toegang geven tot sociale bescherming, dan is een goede mix van sociale bijdragen en belastingen nodig voor de financiering ervan.

  • Belastingen kunnen herverdelend werken, maar enkel als iedereen - werkende mensen én bedrijven – bijdraagt in verhouding tot zijn middelen. Er moet dus een einde komen aan belastingontwijking en –ontduiking, belastingparadijzen en schimmige constructies die de duurzame financiering van volwaardige sociale bescherming hypothekeren.

  • Er moet meer aandacht gaan naar sociale verzekeringen, een belangrijk solidariteitsmechanisme tussen werknemer en werkgever. Het zorgt ook voor inspraak en eigenaarschap voor diegenen die bijdragen. Terwijl deze sociale verzekering in vele landen bestaat voor werknemers in de formele economie, blijven de talloze initiatieven in de informele economie onder de radar. Deze vorm van risicobescherming moet meer ondersteund worden, zodat ze uitgebouwd kan worden en uiteindelijk zelfs geïntegreerd in het nationale sociale beschermingsbeleid.

“Het netwerk rond het recht op sociale bescherming, dat Wereldsolidariteit en haar partners sinds enkele jaren uitbouwen, zal deze krachtlijnen meenemen in haar beleidswerk op nationaal, continentaal en internationaal niveau in de volgende jaren”, stelt Gijs Justaert. “De kracht van dat netwerk zit onder andere in het feit dat de expertise van verschillende sociale organisaties samenbrengt.”

“Wereldsolidariteit kijkt tevreden terug op deze conferentie, die ook het resultaat is van een strategisch belangrijke samenwerking met ITUC en FES. Hiermee geven de drie organisaties samen het signaal hoe belangrijk het is om strategische allianties aan te gaan tussen vakbonden en andere organisaties uit het middenveld om deze agenda rond universele sociale bescherming te realiseren. Door de krachten te bundelen, zijn we geloofwaardiger en kunnen we meer impact hebben”, concludeert Bart Verstraeten.    

 

Benieuwd naar hoe onze partners het aanpakken? Lees dan zeker het uitgebreide artikel (pdf) (Engels)