maandag, 11 februari 2019 15:29

Het klimaat is de volle verantwoordelijkheid van iederéén

Sign for my future andre Web

Een ernstig verkeersongeval doet zich voor in het midden van de stad. Honderden omstanders zijn rechtstreeks getuige van de botsing.  Iedereen is verbaasd over de omvang ervan en elke getuige is verontrust over de situatie van de mogelijke slachtoffers.  En toch belt niemand de hulpdiensten…

Dit fenomeen, waarbij een gedeelde verantwoordelijkheid leidt tot niemands verantwoordelijkheid, noemt men het omstandereffect. Hoe groter de groep omstanders, hoe kleiner de kans dat iemand ingrijpt. Elke getuige weet dat hij niet de enige is en verwacht dat een ander beter in staat is om in te grijpen.

Bij de opwarming van de aarde gebeurt exáct hetzelfde. Iedereen is zich ten volle bewust van de negatieve klimaatveranderingen. Toch verwacht elke persoon dat een andere beter geplaatst is om effectief actie te ondernemen en het probleem aan te pakken. Het klimaat is géén gedeelde verantwoordelijkheid, zoals je geregeld te horen krijgt. Het klimaat is de volle verantwoordelijkheid van iederéén.

Daarom schaart Wereldsolidariteit zich achter ‘Sign for my Future’, een nooit geziene coalitie van burgers, wetenschappers, middenveldorganisaties en bedrijven. We zijn er ons van bewust dat elkeen van ons de volle verantwoordelijkheid heeft om de verandering nu in te zetten, om nu actie te ondernemen.

Maar daarnaast willen we ook onze overheid wijzen op haar volle verantwoordelijkheid om het roer volledig om te gooien. Want zonder maatregelen op nationaal en internationaal vlak blijft het een maat voor niets.

We vragen 3 dingen:

• Een klimaatwet die de doelstelling om voor 2050 CO2-neutraal te zijn in België samen met tussentijdse doelstellingen er naartoe vastlegt.

• Een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat duidelijkheid schept over de investeringen die nodig zijn om burgers en bedrijven te helpen en stimuleren om de transitie naar een CO2-vrije samenleving te maken.

• Een onafhankelijke, neutrale klimaatraad van experten uit alle beleidsdomeinen moet het gevoerde beleid toetsen. Ga naar de petitie en teken ook voor onze toekomst - To change everything, it takes everyone.

Ga naar de petitie en teken ook voor onze toekomst - To change everything, it takes everyone!

 

 

Lees ook het opiniestuk van Gie Goris, hoofdredacteur van *MO Magazine:

https://www.mo.be/commentaar/klimaatomwenteling-komt-er-als-honderd-bloemen-kunnen-bloeien