woensdag, 05 september 2012 15:29

Minister Magnette onderschrijft eisen van 73.499 mensen

Hun pleidooi aan minister Paul Magnette is om niet alleen te luisteren naar de overheid in de partnerlanden van België, maar ook naar de civiele maatschappij. Mutualiteiten en gezondheidsorganisaties die mensen verenigen om zo zelf hun gezondheid in handen te nemen, moeten erkend worden voor hun inspanningen en betrokken worden in de uitbouw van een toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg. “Gezondheidszorg is vandaag de belangrijkste sector in het Belgische ontwikkelingsbeleid en zal dat ook blijven,” beloofde minister Magnette aan de campagne-organisaties. “De betrokkenheid van de civiele samenleving daarbij is zeer belangrijk, zowel in het Noorden tussen ngo’s, mutualiteiten, vakbonden en de overheid, als in het Zuiden, om onze respectievelijke partners te ondersteunen in hun acties op het terrein.”

Gezondheid, zorg van de bevolking!
Zowel fos-socialistische solidariteit als Wereldsolidariteit werken in het Zuiden samen met lokale organisaties die bewijzen dat een toegankelijke gezondheidszorg echt wel kan. In Peru hebben meer dan zeventig gezondheidsorganisaties en 1.200 individuen zich georganiseerd in Foro Salud, een koepel die aan debat, diagnose, studie en beleidsbeïnvloedend werk doet. Ze formuleren voorstellen vanuit de noden van de mensen om het gezondheidsbeleid in Peru te verbeteren. In landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft, is het belangrijk om dit soort koepels en fora te erkennen in hun werk en de overheden in de partnerlanden aan te moedigen om met deze organisaties samen te werken.
In de provincie Zuid-Kivu in Congo, een ander partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, heeft de mutualiteit in 2012 de kaap van de 100.000 leden overschreden. Meer dan honderdduizend mensen die in de moeilijke omstandigheden vandaag de dag in Oost-Congo een deeltje van hun schaarse inkomen bij elkaar leggen om zo samen als groep een ziekteverzekering uit te bouwen. Leden van de mutualiteit in Zuid-Kivu krijgen niet alleen tot 80% van hun medische kosten terugbetaald, maar ze worden ook beter verzorgd: de dokter weet immers dat ze hun kosten kunnen betalen, gezien de mutualiteit achter hen staat.

Gezondheidszorg terug op de tafel in Congo
De steun aan de gezondheidssector in Congo is één van de concrete eisen van de organisaties. Gezondheidszorg is een domein waarin België heel wat expertise heeft, ook binnen de ontwikkelingssamenwerking. België en Congo namen in 2009 de beslissing om de Belgische steun aan de gezondheidssector in Congo af te bouwen. Een politieke beslissing, waarvan vooral de Congolese bevolking het slachtoffer is. “De beslissing om de steun aan de gezondheidssector af te bouwen is er mee gekomen op vraag van de Congolese overheid,” zo stelt het kabinet van de minister. Helaas heeft een overheid niet altijd dezelfde prioriteiten als haar bevolking, zo stellen de campagne-organisaties. Die waren tevreden te horen dat de België volgend jaar het thema alleszins terug op de tafel zou leggen in haar dialoog met de Congolese overheid. Wereldsolidariteit en fos–socialistische solidariteit hebben de minister alleszins een stevige prik gegeven om gezondheid hoog op de ontwikkelingsagenda te houden.