vrijdag, 30 mei 2014 18:26

21 Cambodjaanse vakbondsactivisten vrijgelaten. Internationale vakbondsactie loont !

Op 10 februari organiseerde de wereldvakbond IVV  nog een wereldwijde actiedag om de vrijlating van de activisten te bepleiten en de strijd voor een hoger minimumloon in Cambodja te steunen. In Brussel verzamelden ACV, ABVV, ACLVB, Wereldsolidariteit,  de Schone Kleren Campagne, FOS, Oxfam Solidariteit en het Internationaal Vakverbond met tweehonderd activisten aan de Cambodjaanse ambassade (lees ook dit vorig artikel).

Marc Leemans, woordvoerder van de werknemers in de commissie van de normen tijdens de internationale arbeidsconferentie die deze week van start is gegaan in Genève, onderhandelde ook dat  Cambodja als case besproken wordt in deze commissie die waakt over het respect voor de internationale arbeidsregels. Cambodja staat hoog op de prioriteitenlijst van de werknemersgroep omwille van de talrijke en flagrante schendingen van arbeidsrechten. In het zopas gepubliceerde rapport van het Internationaal Vakverbond over arbeidsrechten, wordt Cambodja een zeer slechte score toegekend (http://whttp://www.ituc-csi.org/new-ituc-global-rights-index-the?lang=en , Cambodja p.13-19).

Volgende week wordt de Cambodjaanse overheid dus op het matje geroepen in de normencommissie van de IAO-conferentie. We houden u verder op de hoogte. Een goed overzicht van de 25 landen die zich in deze commissie moet verantwoorden, vindt u in dit artikel op de blog van dewereldmorgen.be