donderdag, 11 september 2014 11:42

Overwinning voor Bengaalse kledingarbeidsters dankzij NGWF

In augustus werden de lonen van de kledingarbeid(st)ers van Hélicon door de nieuwe directie van het bedrijf plots verminderd naar 1000 à 2000 Taka (of 10€ tot 20€) per maand. De kledingarbeid(st)ers verzetten zich tegen deze beslissing en vroegen de directie om de reden van deze onwettelijke loonsverlaging, maar kregen geen duidelijk antwoord. Hierop organiseerden ze verschillende manifestaties. Op 9 augustus arresteerde de politie 44 werknemers, op vraag van de directie. De overige werknemers legden meteen het werk neer uit protest tegen deze arrestatie. Ze zochten hulp bij NGWF, die de nodige wettelijke stappen ondernam om de 44 gearresteerde arbeidsters op borg vrij te krijgen. Maar op 10 augustus besliste de directie om de fabriek - onwettelijk - voor onbepaalde tijd te sluiten zonder de werknemers hun achterstallige lonen en compensaties te betalen. 

Op 23 augustus organiseerden de kledingarbeid(st)ers en NGWF de "Red Flag Rally" in Dhaka met de vraag aan de overheid om de directie van Helicon te verplichten de fabriek weer te openen en alle werknemers opnieuw aan te werven ofwel alle werknemers uit te betalen. Mede dankzij de grote media-aandacht groeide de druk op de directie van Helicon, die uiteindelijk alle achterstallige lonen en compensaties uitbetaalden op 26 augustus. Een belangrijke overwinning voor de kledingarbeidsters van Helicon, mogelijk gemaakt door de ondersteuning van onze partner ter plekke, NGWF.

Meer info over onze partners in Bangladesh.