maandag, 17 november 2014 10:14

C.CAWDU geeft strijd voor eerlijk minimumloon Cambodjaanse kledingarbeidsters niet op.

Wereldwijd actie voor hoger minimumloon
Op 17 september voerde de Schone Kleren Campagne, waaronder ook Wereldsolidariteit en ACV, actie aan de Cambodjaanse Ambassade in Brussel om een minimumloon van 177 USD (of 137€) te eisen voor de Cambodjaanse kledingarbeidsters. Het huidige minimumloon van 100 USD is immers volledig ontoereikend voor de arbeid(st)ers om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook werd toen online campagne gevoerd bij o.a. H&M, Levi’s en C&A - belangrijke afnemers van kleding in Cambodja - met de eis om mee te pleiten voor een verhoging van het minimumloon bij de Cambodjaanse overheid. (lees ook vorig artikel)

Een eerste stap: tripartiete overleg
Nadat het eerder overleg rond een hoger minimumloon afgesprongen was eind 2013, zaten de onderhandelingen in een totale impasse. In de loop van 2014 volgenden wereldwijd tal van acties gevoerd door het netwerk van de Schone Kleren Campagne en internationale vakbonden, en hierdoor werd het tripartiete overlegrond de verhoging van het minimumloon dan toch opnieuw opgestart binnen het Labour Advisory Committee” (LAC). Op 12 november schoof het LAC 123 USD naar voor als het nieuwe minimumloon voor de kledingsector vanaf 2015. Het LAC is samengesteld uit 14 vertegenwoordigers van de overheid, 7 vertegenwoordigers van de werkgevers en 7 vertegenwoordigers van de vakbonden. De 3 bedragen die bij de stemming voorlagen waren: 123 USD (voorstel van de overheid), 110 USD (het voorstel van de werkgevers), en 140 USD (het voorstel van de vakbonden). 16 van de 25 aanwezige leden stemden voor 123 USD. Dat werd later door de eerste minister verhoogd tot 128 USD. Op basis van objectief studiewerk uit 2013 blijkt dat de minimumlonen moeten stijgen naar een bedrag tussen 157 en 177 USD. Omwille van inflatie hadden C.CAWDU en de andere vakbonden 177 USD naar voor geschoven. Helaas hield de coalitie tussen de vakbonden niet stand: slechts 2 vertegenwoordigers van de werknemers stemden voor 140 USD. Echte vakbondsfrontvorming is moeilijk in een land waar sommige vakbonden ook duidelijk gelinkt zijn aan een politieke partij.

128 USD = onvoldoende !
C.CAWDU en een andere onafhankelijke kledingvakbond gaan niet akkoord met het voorstel vanuit het LAC. Meteen nadat het voorstel vanuit het LAC bekend was, organiseerde C.CAWDU overleg met haar achterban om het voorstel af te toetsen, zoals het een democratische vakbond betaamt. 98% van de vakbondsleiders gaf duidelijk te kennen 128$ onvoldoende te vinden. Cambodjaanse arbeiders verdienen beter en hebben gewoon echt meer nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. Echter is er besloten om de 128$ niet te gaan aanvechten met een staking, maar om samen met de internationale partners de gesprekken verder te zetten zowel naar overheid als naar de kledingmerken dat deze 128$ slechts een tussenstap is en er verder werk gemaakt moet worden van een hoger minimumloon. Op 10 december is alvast een bijeenkomst gepland met 3000 werknemers om de C.CAWDU opvolgstrategie verder te bespreken.

Internationale veroordeling
Ook de internationale vakbonden zoals IndustriALL Global Union, UNI Global Union en het IVV (Internationaal Vakverbond) of ITUC spraken zich al uit over de zaak en oordeelden dat een minimumloon van 128 USD onvoldoende is voor de Cambodjaanse kledingarbeidsters. “Een leefbaar loon is niet alleen noodzakelijk voor de arbeiders om een waardig leven te leiden, maar ook voor de duurzaamheid van de kledingsector”, zo legt Jyrki Raina uit, Algemeen Secretaris van IndustriALL. “Daarom betuigen grote kledingmerken ook hun steun voor een leefbaar loon”, aldus Raina. “We zullen de merken houden aan hun woord en blijven samenwerken met hen om van een leefbaar loon binnen de kledingsector echt werk te maken.” Helemaal akkoord”, vinden wij. Ook de Schone Kleren Campagne, samen met Wereldsolidariteit en ACV zullen de merken aan hun mooie woorden op papier herinneren, en blijven pleiten naar een omzetting daarvan in de praktijk. To be continued dus….