Crisis in Togo
dinsdag 13 februari 2018 13:25

ManifestatieTogo jan2018Sinds augustus 2017 vinden er in Togo onophoudelijk manifestaties plaats voor een terugkeer naar de Grondwet van 1992, na een oproep van de oppositie. Hierbij vielen al verschillende dodelijke en zwaargewonde slachtoffers. Vijf sociale bewegingen uit Togo, waaronder onze partner SADD, willen het geweld een halt toeroepen en roepen de regering en oppositie op tot dialoog.

Share
Tags:

Koken op zonne-energie in Bolivia
dinsdag 06 februari 2018 15:08

FotoSENTEC Altiplano Bolivia SENTEC, partner van Wereldsolidariteit in Bolivia, zet sinds enkele jaren volop in op zonne-energie. Ze leren jongeren aan om toestellen maken die op zonne-energie draaien, zoals radio's, fornuizen, voedseldrogers, waterzuiveringstoestellen en boilers. Toestellen die goed van pas komen voor de bevolking daar. Zo slaat SENTEC 3 vliegen in één klap: ze zorgt voor waardig werk voor de jongeren van de Altiplano, werkt actief mee tegen de klimaatopwarming en promoot de emancipatie van vrouwen in de regio. Miguel Teràn, directeur van SENTEC, licht toe.

Share

FotoVergaderingVN NewYork SPIACB feb2018UN SPIAC-B, wablieft? Logisch hoor, dat u deze afkorting niet kent. Ze staat voor “UN Social Protection Interagency Cooperation Board” en is het belangrijkste overlegorgaan op het niveau van de VN waar VN-organisaties, regionale organisaties (als de Afrikaanse Unie, Europese Unie, OECD, etc), lidstaten en middenveldorganisaties overleg plegen en afstemming zoeken over hun werk inzake sociale bescherming. Ook Wereldsolidariteit is lid van "UN SPIAC-B" en was aanwezig op de 10de vergadering ervan, die plaatsvond op 1 februari in New York.

Share

BartVerstraeten ViniciusPinheiroILO NewYork jan2018Politiek secretaris bij Wereldsolidariteit Bart Verstraeten (foto rechts), neemt momenteel deel aan de werkzaamheden van de VN-Commissie voor Sociale Ontwikkeling. Deze commissie denkt na en geeft advies over het sociale luik van duurzame ontwikkeling. Van 29 januari tot en met 7 februari buigt de Commissie zich specifiek over mogelijke strategieën om armoede uit te roeien. Samen met andere organisaties van de “Global Coalition for Social Protection Floors”, schuift Wereldsolidariteit hier het belang van sociale bescherming naar voren als één van die sleutelstrategieën om armoede, kwetsbaarheid en ongelijkheid structureel te kunnen voorkomen en te bestrijden. 

Share

Reactie sociale bewegingen op gratie Fujimori
donderdag 01 februari 2018 10:24

foto platteland Peru - tiussen 1980 en 2000 stierven meer dan 70.000 mensen door het interne conflict in PeruIn december 2017 werd onterecht gratie verleend aan ex-president van Peru Fujimori, die eerder veroordeeld was tot 25 jaar gevangeniscel vanwege ernstige schendingen van de mensenrechten en corruptie. Dat zeggen verschillende netwerken van sociale bewegingen in een gezamenlijk statement, gericht aan de Europese Unie en haar lidstaten. Het "Plataforma Europa Peru (PEP)", het "EU-LAT Network" (met CIFCA, waar ook Wereldsolidariteit deel van uitmaakt en de Grupo Sur) alsook "CIDSE" vragen aan de EU en haar lidstaten om te reageren op deze verontrustende situatie in Peru.

Share

We gaan hier nog lang werk hebben...
dinsdag 23 januari 2018 15:11

180109 GK and Rohingyas in Cox Bazar 44Oud-collega Jef Van Hecken trok begin januari naar enkele vluchtelingenkampen van de Rohingya in Bangladesh. Daar verlenen meer dan 300 medewerkers en vrijwilligers van onze partner GK basisgezondheidszorg aan de Rohingya. Ook psychologische bijstand hoort daarbij en is erg belangrijk. Vele Rohingya hebben immers ernstige trauma's door wat ze meemaakten. Jef schreef zijn impressies van zijn bezoek neer voor MO* in dit artikel.

Share

DDV gezondheidwwerker GKDe Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft op 30 november haar Mondiaal Rapport over Sociale Bescherming 2017-2019 officieel gelanceerd. Nog steeds heeft 71% van de wereldbevolking, zo stelt het rapport, geen toegang tot een degelijke sociale bescherming. Afrika hinkt ver achterop, met ruim 82% van de bevolking die geen enkele vorm heeft van sociale bescherming. Wereldsolidariteit mocht samen met de Europese Commissie, werkgevers en werknemers, haar bevindingen over het rapport en analyse over ’s werelds sociale beschermingsgraad delen tijdens de officiële voorstelling ervan in Brussel op 30 november 2017.

Share

It's time for Africa!
dinsdag 28 november 2017 10:21

Groepsfoto Abidjan voorbereidingTopAfrikaEUAan de vooravond van de top tussen Afrika en Europa in Abidjan (Ivoorkust), zet ook het maatschappelijk middenveld haar prioriteiten op scherp. Ook de Afrikaanse vakbonden, mutualiteiten en andere sociale organisaties zijn naar Abidjan afgezakt om hun stem te laten horen en samen na te denken over de toekomst van de sociale bescherming in Afrika. Vertegenwoordigers uit 17 landen, samen met overheidsvertegenwoordigers uit 8 landen, verschillende regionale organisaties (UEMOA, ECOWAS), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het Afrikaanse Vakverbond, WSM, ACV en ACLVB hebben gedurende drie dagen uitgewisseld over hun visie, strategieën en acties op het vlak van sociale bescherming. Met de aanbevelingen die hieruit zijn gekomen, trekken ze naar de top.

Share

KAJ klaagt precair werk bij jongeren aan
maandag 27 november 2017 14:07

GroepsfotoKAJ JOCPeru 18.11.2017Op 18 november organiseerde KAJ een symbolische actie in Brussel om precair werk bij jongeren aan te klagen. In concreto kaart KAJ het veelvuldig en langdurig gebruik (misbruik) van dagcontracten aan. Naast de getuigenissen van enkele Vlaamse jongeren, getuigden ook jongeren van onze partner JOC Peru over precaire arbeidssituaties van jongeren in hun land. Zij waren hier op uitnodiging van KAJ en Wereldsolidariteit voor een intense uitwisselingsweek rond (het gebrek aan) waardig werk voor jongeren en hoe daar d.m.v. actie verandering in te brengen.

Share

kledingarbeidster CharlesFoxHet Platform Rechtvaardige en Duurzame Handel roept de EU, haar lidstaten in het bijzonder België op om mensenrechten centraal te stellen in het Europese handels- en investeringsbeleid. In hun net verschenen standpunt over "het Europese voorstel een Multilateraal Investeringsgerecht" worden cruciale voorwaarden gesteld aan dat nieuwe multilateraal gerecht, dat er zou komen ter vervanging van de controversiële privé-arbitragetribunalen (cfr. CETA). Het platform vraagt ook een herziening van alle Europese handels- en investeringsakkoorden van Europa, opdat mensenrechten, sociale en milieunormen zouden primeren op rechten van investeerders.

 

Share