FotoVergaderingVN NewYork SPIACB feb2018UN SPIAC-B, wablieft? Logisch hoor, dat u deze afkorting niet kent. Ze staat voor “UN Social Protection Interagency Cooperation Board” en is het belangrijkste overlegorgaan op het niveau van de VN waar VN-organisaties, regionale organisaties (als de Afrikaanse Unie, Europese Unie, OECD, etc), lidstaten en middenveldorganisaties overleg plegen en afstemming zoeken over hun werk inzake sociale bescherming. Ook Wereldsolidariteit is lid van "UN SPIAC-B" en was aanwezig op de 10de vergadering ervan, die plaatsvond op 1 februari in New York.

Published in Internationaal
donderdag, 01 februari 2018 10:24

Reactie sociale bewegingen op gratie Fujimori

foto platteland Peru - tiussen 1980 en 2000 stierven meer dan 70.000 mensen door het interne conflict in PeruIn december 2017 werd onterecht gratie verleend aan ex-president van Peru Fujimori, die eerder veroordeeld was tot 25 jaar gevangeniscel vanwege ernstige schendingen van de mensenrechten en corruptie. Dat zeggen verschillende netwerken van sociale bewegingen in een gezamenlijk statement, gericht aan de Europese Unie en haar lidstaten. Het "Plataforma Europa Peru (PEP)", het "EU-LAT Network" (met CIFCA, waar ook Wereldsolidariteit deel van uitmaakt en de Grupo Sur) alsook "CIDSE" vragen aan de EU en haar lidstaten om te reageren op deze verontrustende situatie in Peru.

Published in Internationaal
dinsdag, 28 november 2017 10:21

It's time for Africa!

Groepsfoto Abidjan voorbereidingTopAfrikaEUAan de vooravond van de top tussen Afrika en Europa in Abidjan (Ivoorkust), zet ook het maatschappelijk middenveld haar prioriteiten op scherp. Ook de Afrikaanse vakbonden, mutualiteiten en andere sociale organisaties zijn naar Abidjan afgezakt om hun stem te laten horen en samen na te denken over de toekomst van de sociale bescherming in Afrika. Vertegenwoordigers uit 17 landen, samen met overheidsvertegenwoordigers uit 8 landen, verschillende regionale organisaties (UEMOA, ECOWAS), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het Afrikaanse Vakverbond, WSM, ACV en ACLVB hebben gedurende drie dagen uitgewisseld over hun visie, strategieën en acties op het vlak van sociale bescherming. Met de aanbevelingen die hieruit zijn gekomen, trekken ze naar de top.

Published in Internationaal

kledingarbeidster CharlesFoxHet Platform Rechtvaardige en Duurzame Handel roept de EU, haar lidstaten in het bijzonder België op om mensenrechten centraal te stellen in het Europese handels- en investeringsbeleid. In hun net verschenen standpunt over "het Europese voorstel een Multilateraal Investeringsgerecht" worden cruciale voorwaarden gesteld aan dat nieuwe multilateraal gerecht, dat er zou komen ter vervanging van de controversiële privé-arbitragetribunalen (cfr. CETA). Het platform vraagt ook een herziening van alle Europese handels- en investeringsakkoorden van Europa, opdat mensenrechten, sociale en milieunormen zouden primeren op rechten van investeerders.

 

Published in Internationaal

Guatemala ProtestPerez aug2015Op 16 februari keurde het Europese Parlement in Straatsburg een dringende resolutie goed mbt de situatie van mensenrechtenverdedigers in Guatemala. Wereldsolidariteit juicht dit initiatief toe en meent dat dit een belangrijke bijdrage kan zijn voor de vrede in het land, alsook een goed instrument dat sociale bewegingen in Guatemala, incl. onze partners daar, moet toelaten hun werk in alle rust te kunnen doen.

Published in Internationaal

IAC105 zitting ILO MarcelCrozetDe 105de IAO-conferentie in Genève is gestart. Met - naar goede gewoonte - een belangrijke vertegenwoordiging vanuit ACV en Wereldsolidariteit. En met Luc Cortebeeck, die ook dit jaar verkozen werd door alle aanwezige werknemersvertegenwoordigers tot overkoepelend woordvoerder van de werknemers voor de gehele conferentie. Net als vorig jaar kan je de werkzaamheden op de IAO volgen op de boeiende MO*-blog van Luc Cortebeeck, met alvast een eerste artikel van Chris Serroyen van ACV. Dit jaar wordt een speciale commissie georganiseerd rond de verantwoordelijkheid van multinationals voor de arbeidsomstandigheden in de volledige (mondiale) toeleveringsketen. Een belangrijke discussie in de strijd voor waardig werk wereldwijd! © foto ILO Marcel Crozet

Published in Internationaal

VrijlatingOpBorgMilitantenCLC CapitolTours 2016In februari vroegen we jullie om actie te ondernemen n.a.v. het wangedrag van het Cambodjaanse busbedrijf "Captiol Tours" t.a.v. haar werknemers. Jullie reageerden volop en opnieuw blijkt: actievoeren werkt! Intussen werden de gearresteerde vakbondsmilitanten namelijk op borg vrijgelaten uit de gevangenis. Toegegeven, dit is nog maar een eerste stap, maar voor alle betrokkenen in Cambodja heel belangrijk, getuigen ook de blije gezichten op de foto :-) Bedankt allemaal!

Published in Internationaal

mauritania 780 ITUCIn september 2015 riepen we jullie op om actie te ondernemen in de strijd tegen dwangarbeid in Mauritanië, samen met ACV en onze vakbondspartner in Mauritanië, CLTM. Intussen heeft de Mauritaanse overheid het IAO-protocol tegen dwangarbeid geratificeerd. Dat is een belangrijke stap in de bestrijding van dwangarbeid in het land. De aanhoudende acties van CLTM, internationaal ondersteund, werpen dus duidelijk hun vruchten af. Ook jij speelde hier een rol in, bedankt daarvoor!
© foto ITUC

Published in Internationaal

Qatar WK scorebord Dodentol 2016Onze vakbondspartners in India en Nepal komen al jaren op voor de migrantenarbeiders in Qatar en plannen ook in het toekomstig programma van Wereldsolidariteit (2017-2021) gezamenlijke acties om hen beter te beschermen. Momenteel werken er ongeveer 1,8 miljoen migrantenarbeiders in Qatar om de stadia voor het WK Voetbal in 2022 op te bouwen. Vaak in mensonwaardige, ongezonde en onveilige omstandigheden, waardoor er al 1.200 migrantenarbeiders overleden zijn op of naast de bouwwerven. Op 29 februari lanceerden onze partners uit India en Nepal, samen met WS en ACV BIE dit persbericht in Nepal, met concrete eisen naar de overheden in Qatar, India én Nepal, alsook naar de bedrijven in Qatar die de migrantenarbeiders tewerkstellen.

Published in Internationaal

mauritania 780 ITUCIn ons vorig artikel kon u lezen hoe Mauritaanse vrouwen verhandeld worden om er in Saoedi-Arabië onder dwang en in mensonwaardige omstandigheden te werken. Wereldsolidariteit en ACV schreven deze brief naar de Mauritaanse minister van Arbeid om deze situatie aan te klagen en hen op te roepen deze slavernij stop te zetten. Ook het IVV (internationale vakbondsorganisatie) onderneemt actie. En ook jij kan iets doen: onderteken de brief van het IVV naar de Minister van Arbeid en vraag hem al het mogelijke te doen om deze slavenhandel te stoppen.  

Published in Internationaal
Pagina 1 van 5