CoverIAO publicatie IAO aanbeveling204 ToEndInformalEconomyEven ter herinnering: In 2015 werd op de IAO een belangrijke aanbeveling (nr. 204) goedgekeurd over het "formaliseren van informele arbeid" (lees ook dit vorig artikel), opdat de miljoenen werknemers die momenteel "informeel" - en dus zonder rechten, zonder bescherming, enz... - aan de slag zijn, dezelfde rechten en bescherming zouden krijgen als werknemers uit de formele economie. Verschillende van onze partners in het Zuiden zijn dagelijks aan het ijveren om die massale "informele economie" op die manier te "formaliseren", ter verbetering van het leven van de werknemers en hun gezinnen. In dit dossier van "Equal Times" wordt aan de hand van case-studies uit 17 landen aangetoond hoe vakbonden wereldwijd dit realiseren. Naast het werk van onze partners in Senegal (p.13-14) en de Dominicaanse Republiek (p.22-23), komt ook  huispersoneel in België aan bod. Een boeiend en uitgebreid (Engelstalig) dossier over het ombuigen van informele naar formele arbeid.

coverJV2015Omdat u het recht heeft om te weten wat we met uw geld doen. Omdat Wereldsolidariteit niets te verbergen heeft en open wil communiceren over haar activiteiten en de middelen om ze te realiseren. Daarom brengen we elk jaar een jaarverslag uit, waarin we u op de hoogte brengen over de activiteiten en cijfers van het afgelopen jaar. U ontving het misschien al in uw postbus, maar hierbij kan u het jaarverslag van 2015 ook digitaal lezen. Omdat het onmogelijk is om in te gaan op alle activiteiten van onze partners, is dit jaarverslag eerder een bloemlezing van wat we in Noord en Zuid deden in 2015. Ook geven we u een uitgebreide toelichting over de inkomsten en uitgaven in 2015. Nog vragen? Neem gerust contact op met ons! Steunde u ons in 2015, maar heeft u nog geen gift overgemaakt in 2016? Aarzel dan niet en doe nu je online gift. Lees ook de pakkende getuigenis van Bal Krishna Gautam, die als Nepalese migrantenarbeider in Qatar werkte.

Togo ProtestWacem 21.08.2016Zondag 21 augustus verzamelden honderden Togolese arbeiders in Tabligbo om er te protesteren tegen de corrupte overheid. Die zou onder één hoedje spelen met de werkgevers in de mijnsector ten nadele van de werknemers. In Togo spreekt men over de "WACEM gate", nu er aanwijzingen zijn dat verschillende ministers jaarlijks tot 10 miljoen FCFA (15.000 EUR) en tonnen cement krijgen. Onze partner in Togo SADD steunt de Togolese arbeiders in hun protest tegen deze gang van zaken en blijft ijveren voor waardig werk in de Togolese mijnsector. Zij hebben jouw steun nodig !

Wijn toast cutNa het succes van vorige jaren organiseren onze vrienden uit Machelen ook dit jaar een wijnverkoop ten voordele van Wereldsolidariteit. Per aankoop van 6 flessen gaat er tussen de €3 en €9 integraal naar Wereldsolidariteit. Vorig jaar bracht deze actie meer dan €2.000 op! De levering gebeurt gratis aan huis en over gans België, maar bestellingen kunnen wel enkel per doos van 6 flessen. Ontdek het overheerlijke aanbod en bestel vóór 15 oktober. Stuur gerust door naar vrienden en familie en hef samen het glas op Wereldsolidariteit. Proost!

rouwlintjeAfgelopen weekend werd Bangladesh opgeschrikt door een terroristische aanslag van I.S. waarbij 22 mensen het leven lieten, de daders niet meegerekend. Onze partners in Bangladesh zijn enorm aangeslagen, zo blijkt uit dit berichtje van Dr. Kadir van GK: "I'm still in shock. Where are we? Where is the community going? Who are we working for and for what future? All this thinking enrolling in my brain. This is simply a killing in cool brain. Trying to come back from this shock..." Ook in Bagdad en Istanbul vielen zopas nog honderden doden en gewonden. Ook daarin zijn we dus helaas "connected"...: terroristische aanslagen maken wereldwijd slachtoffers, niemand wordt gespaard. Wereldsolidariteit betuigt haar medeleven met alle slachtoffers van de aanslagen.

SaveFabellaHospital Manilla cut juni2016Onze partner in de Filipijnen Alliance of Health Workers (AHW) bindt de strijd aan tegen de privatisering van de gezondheidszorg in hun land. Dit keer voeren ze actie tegen de privatisering van het Fabella Ziekenhuis in Manilla, waar dagelijks 300 aanstaande moeders uit de sloppenwijken naartoe komen om te bevallen. De vrees is dat deze allerarmsten er na de privatisering niet meer zullen terechtkunnen voor de meest dringende medische zorgen. Steun de actie van onze partner tegen de privatisering en teken deze petitie.

IAC105 zitting ILO MarcelCrozetDe voorbij twee weken verzamelden werknemers, werkgevers en overheden uit de 187 lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève voor de 105de IAO-conferentie. Naast de Normencommissie, waar 24 landen op het matje werden geroepen voor ernstige schendingen van arbeidsrechten, vond voor het allereerst in de geschiedenis een commissie plaats die zich boog over de verantwoordelijkheid van multinationals mbt de arbeidsvoorwaarden in de volledige toeleveringsketen. Een cruciaal debat in de strijd voor waardig werk wereldwijd dus, waar collega's van Wereldsolidariteit, ACV, de Schone Kleren Campagne en IKAJ aan deelnamen. Ze lieten ons volop meevolgen via de vele artikels op de MO-blog

BannerCampagneSB 220x220PxAl meer dan 40.000 mensen supporteren voor de campagne sociale bescherming, die Wereldsolidariteit samen met 11.11.11 en 18 andere ngo's sinds 2015 aan het voeren is. En dat werpt stilaan vruchten af. Zo lieten we jullie in een vorig artikel reeds weten dat het Belgische Parlement een belangrijke resolutie goedkeurde, die sociale bescherming centraal stelt in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Intussen werkt de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ook samen met het BTC om expertise inzake sociale zekerheid te delen. Erg belangrijk wanneer België meer zal inzetten op sociale bescherming in ontwikkelingssamenwerking. Meer info op 11.be

vrijdag, 10 juni 2016 10:08

Bedankt, OKRA!

In het kader van onze campagne met OKRA "Leefbaar pensioen, betaalbare zorg", organiseerden we in mei een ontmoetingsweek GK-OKRA, waarin 4 gasten van gezondheidsorganisatie GK uit Bangladesh door OKRA ontvangen werden om uit te wisselen rond de noden van ouderen hier en in Bangladesh. Dit werd een succes dankzij de inzet van vele OKRA-vrijwilligers en -beroepskrachten. Bedankt allemaal! Dat het een wederzijds verrijkende uitwisseling was, kan je zien en horen in dit filmpje.

Media

IAO MartuaRajaSiregaOp de IAO-conferentie die momenteel doorgaat in Genève, zijn naast de collega's van Wereldsolidariteit, ACV en JOCI, ook vele van onze partners uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië aanwezig. Zo ook Martua Raja Sirega, van kledingvakbond Garteks uit Indonesië. In dit boeiende interview dat Bart Verstraeten met hem had, legt hij uit hoe zij werken rond leefbare lonen in de kledingindustrie in Indonesië en beschrijft hij de huidige uitdagingen. Help Garteks in hun strijd voor leefbare lonen en steun hen met een online gift. Bekijk ook dit campagnefilmpje dat het "Asia Floor Wage"-netwerk maakte onder het motto: "Leefbaar loon, nu!"

Media