Ons netwerk

netwerk Wereldsolidariteit is de ngo van de Christelijke Arbeidersbeweging, verenigd in het netwerk beweging.net. Dit netwerk telt 11 partnerorganisaties, met naast Wereldsolidariteit ook:

Wereldsolidariteit heeft geen eigen leden, maar richt zich naar de leden van deze organisaties. Zij nemen deel aan campagnes, organiseren activiteiten van sensibilisering en/of fondsenwerving, kortom, ze zijn de ambassadeurs van Wereldsolidariteit.
De meeste organisaties van beweging.net dragen ook op een structurele wijze financieel bij aan de projecten van sociale bewegingen in het Zuiden. Meer info over onze Zuidwerking.

Wereldsolidariteit is lid van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 en kan voor sommige projecten beroep doen op de financiële bijdrage van structurele sponsors.

Logoband-ws 2014 600Px