ACV

FotoSK ActieMeir2014 200PxWereldsolidariteit en ACV werken al vele jaren nauw samen, zowel ter ondersteuning van onze vakbondspartners in het Zuiden, als rond het informeren en sensibiliseren van militanten hierrond in België. Zo speelde ACV een erg belangrijke rol in onze campagne rond Waardig Werk (2009-2010) en ook in de huidige campagne rond sociale bescherming nemen ze het voortouw. Daarnaast zetelt ACV ook in het platform van de Schone Kleren Campagne en organiseert ze hier vaak acties rond, zowel wat sensibilisering, als wat politiek werk betreft. (cfr. foto herdenkingsactie Rana Plaza 24/04/2014)

ACV is uiteraard ook los van Wereldsolidariteit internationaal actief. Zo spelen ze een belangrijke rol op de jaarlijkse IAO-conferentie in Genève en maken ze deel uit van het internationaal vakverbond IVV en andere internationale netwerken. Op hun website wijden ze een aparte rubriek aan al dit mondiale nieuws

In mei 2015 organiseert ACV samen met WS en CM een "sociale bescherming on tour", waarbij zowel vakbondsmilitanten uit het Zuiden als vakbondsmilitanten uit België vertellen over de vele uitdagingen die voor ons liggen op vlak van sociale bescherming. Ontdek wanneer de tour neerstrijkt in jouw buurt. Meer info.

Meer info over ACV vind je op www.acv-online.be