KAJ

groepErvaringsreizigers KAJ Peru 2016KAJ, de jongerenbeweging van de Christelijke Arbeidersbeweging, is al jarenlang een trouwe partner van Wereldsolidariteit. KAJ steunt jongerenbewegingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die opkomen voor waardig werk en sociale bescherming. Wereldwijd werken heel wat jongeren in precaire arbeidsomstandigheden, denk maar aan de jonge kledingarbeidsters in Bangladesh. Ook in Vlaanderen komt KAJ op voor jongeren die in precaire arbeidsomstandigheden zitten of werkloos zijn. Wist je trouwens dat er in 2015 maar liefst 22,6 % werkloze jongeren waren en dat België daarmee slechter scoort dan het Europese gemiddelde? 

Na de "interimcampagne" van KAJ van enkele jaren geleden, zet KAJ ook in 2016 volop in op "waardig werk voor jongeren", op verschillende manieren, zoals je kan lezen op hun website. Zo werden 8 jongeren die in precaire arbeidsomstandigheden zitten, sinds eind 2015 bijeengebracht om hun situatie te analyseren en vooral na te denken over hoe "waardig werk" er zou moeten uitzien volgens hen, volgens het aloude KAJ-principe "zien-oordelen-handelen".

Van 12 tot 22 mei trekken deze 8 jongeren naar Peru (onder begeleiding van KAJ en WS) om er te ontdekken hoe de jongeren daar werken en leven, wat "waardig werk" volgens hen inhoudt, en vooral: hoe zij onder begeleiding van jongerenbeweging JOC Peru, partner van Wereldsolidariteit, acties ondernemen om hun situatie te verbeteren.

Het wordt ongetwijfeld een boeiende uitwisselingsreis, en je kan deze volgen via de KAJ-blog op www.kaj.be