OKRA

OKRA WS OudeManAfrikaWist je dat...

er in 2050 wereldwijd twee miljard zestig-plussers zullen zijn? Dat is 1/5de van de wereldbevolking! Eigenlijk is dat goed nieuws: De levensverwachting is overal gestegen. Ouderen vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Hun levenservaring en wijsheid zijn een grote meerwaarde voor de samenleving. Maar vergrijzing brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Zowel in België, als in de rest van de wereld.

Ouderen delen dezelfde zorgen, waar ze ook wonen. Zal de samenleving mij nog nodig hebben of raak ik geïsoleerd en eenzaam? Wie zal voor mij zorgen als het niet meer gaat en zal ik dat kunnen betalen? Kom ik toe met mijn pensioen? Vragen die aantonen hoe belangrijk een goede sociale bescherming is. En hoe belangrijk het is om ontmoetingskansen te hebben. Dat zijn dingen waar OKRA voor ijvert. In Vlaanderen en nu ook wereldwijd.

Samen met Wereldsolidariteit komt OKRA op voor een leefbaar pensioen en een betaalbare zorg voor ouderen wereldwijd!

DDV gezondheidwwerker GK

Wereldsolidariteit werkt al jaren samen met partners in hetZuiden die zich o.m. inzetten voor ouderen. In Bangladesh bv. organiseert GK thuiszorg bij ouderen op het platteland. In Rwanda ijvert ARR voor een waardig pensioen voor ouderen en in Burundi is broeder Alexis initiatiefnemer van zowat het enige rusthuis in het land. Via hen ontdekken we welke moeilijkheden ouderen ondervinden in hun land. Ze worden er aan hun lot overgelaten. Zonder pensioen en zonder de nodige zorgen. Zij zijn alleen en toch een groter wordende groep. Onze partners komen op voor de ouderen in hun land en willen daarbij graag leren van een organisatie als OKRA met jarenlange ervaring: hoe start je een vereniging op, hoe breng je mensen samen, wat zijn vrijwilligers, hoe organiseer je vorming, … En hoe kom je op voor de belangen van ouderen?  

Samen met Wereldsolidariteit, zet OKRA de komende jaren in op de ONTMOETING met ouderenorganisaties in het Zuiden, om van mekaar te leren en samen op te komen voor de sociale bescherming voor ouderen wereldwijd. 


In november 2015 trok een groep OKRA-vrijwilligers op ervaringsreis naar Bangladesh: daar ondervonden ze aan den lijve wat het is om "oud" te zijn in Bangladesh. Ze ontdekten er hoe GK erin slaagt om ouderen bij mekaar te brengen en hen de nodige gezondheidszorgen te verstrekken. Volg de ervaringsreis via hun blog.

In mei komen mensen van GK naar België, op "ontmoetingsweek". We houden jullie op de hoogte!

 

WBK OKRA 2015 2016 coverOntdek de Wereldburgerkrant "Voor ouderen wereldwijd"