Bescherming van uw privacy

privacy in de zorgWij respecteren de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens.

Bij het gebruik van persoonlijke gegevens respecteren wij volledig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden. 

U heeft recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze laten schrappen of verbeteren. Deze regeling is van toepassing op de gegevens die op deze website verzameld worden in het kader van nieuwsbrieven, online giften of het ondertekenen van onze petities.

E-mailadressenen adres- en betaalgegevens die in het kader van nieuwsbrieven, petitie of giften worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden.

Lees hier hoe wij uw gegevens verwerken

Nieuwsbrief 

Als u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan geeft u Wereldsolidariteit de toestemming om de volgende gegevens van u te bewaren:

 • uw naam
 • uw e-mailadres

Wij bewaren deze gegevens om u te informeren over onze activiteiten via deze nieuwsbrief, enkele malen per jaar.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de volgende termijnen:

 • Zolang onze nieuwsbrief verschijnt en u zich niet uitschrijft blijft u in het bestand staan. Wij versturen minimaal één maal per jaar een nieuwsbrief.
 • Wanneer u zich uitschrijft van de nieuwsbrief worden uw gegevens zo snel mogelijk maar tenminste binnen de vier weken uit het bestand verwijderd. U kunt zich uitschrijven via iedere nieuwsbrief (onderaan) of door contact met ons op te nemen via wereldsolidariteit@wsm.be

Wij delen uw gegevens in geen geval met derden, tenzij daar een wettelijke verplichting voor zou zijn.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

 • U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen via wereldsolidariteit@wsm.be
 • U kunt zich uitschrijven via iedere nieuwsbrief.
 • Wij reageren zo snel mogelijk maar ten minste binnen de vier weken op verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering. 

Petitie

Bij het ondertekenen van deze petitie geeft u Wereldsolidariteit de toestemming om de volgende gegevens van u te bewaren:

 • uw naam
 • uw e-mailadres

Wij bewaren deze gegevens enkel in het kader van deze petitie. Uw gegevens worden bewaard gedurende de volgende termijn:

 • Bij het einde van onze campagne en het overhandigen van deze petitie aan de beoogde instanties. 

Wij delen uw gegevens in geen geval met derden, tenzij daar een wettelijke verplichting voor zou zijn. Bij het overhandigen van de petitie aan de beoogde ontvanger, geven wij geen namen of e-mailgegevens door. Wij geven enkel een indicatie van het aantal ondertekenaars.

 Online giften

Wanneer u bij het overmaken van een online gift uw persoonlijke gegevens invult, geeft u Wereldsolidariteit de toestemming om de volgende gegevens van u te bewaren:

 • uw naam
 • adres
 • bankgegevens
 • uw e-mailadres

Wij bewaren deze gegevens om u te bedanken voor uw gift en u te informeren over onze activiteiten. Uw gegevens worden bewaard gedurende de volgende termijnen:

 • Wij bewaren uw gegevens gedurende tien jaar, de door de overheidsdienst FOD Financiën wettelijk daarvoor vastgelegde termijn m.b.t. fiscale giften.

Wij delen uw gegevens in geen geval met derden, tenzij daar een wettelijke verplichting voor zou zijn.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

 • U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen via wereldsolidariteit@wsm.be
 • Wij reageren zo snel mogelijk maar ten minste binnen de vier weken op verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering.

Wereldsolidariteit verklaart dat:

 • Wij geen geautomatiseerde profiling (=opstellen van een klantprofiel) toepassen op uw gegevens.
 • Wij niet de intentie hebben om gegevens te verzamelen van minderjarigen. Wij kunnen echter niet controleren of de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt ingevuld door een minderjarige en of deze daar toestemming voor heeft van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via wereldsolidariteit@wsm.be
 • Wij uw gegevens naar beste kunnen beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
 • NB om veiligheidsredenen wordt ook het ip-adres tijdelijk bewaard van iedere gebruiker die het aanmeldformulier invult. Dit wordt na één maand automatisch gewist. Het doel hiervan is dat de technische beheerder van deze site gericht spamaanvallen of andere ongewenste / schadelijke activiteiten kan onderscheppen, mochten die zich voordoen. Het ip-adres wordt voor geen enkel ander doel bewaard of gebruikt.