Met de steun van

Voor de realisatie van onze programma's in het Zuiden, kan Wereldsolidariteit rekenen op de steun van velen. Elke bijdrage is van harte welkom en wordt besteed om onze doelstellingen rond waardig werk en sociale bescherming te realiseren.

  • Een eerste belangrijke "donateur" is onze overheid  Zij financieren onze programma's voor ongeveer 65%.
  • Een tweede belangrijke groep donateurs, zijn onze "structurele donateurs of sponsors". Dit zijn organisaties die een structurele financiële bijdrage leveren ter ondersteuning van onze programma's in het Zuiden. Het kan gaan om organisaties binnen ons eigen netwerk (zoals ACV en CM bv.), maar ook om organisaties of instanties buiten ons netwerk (zoals de Nationale loterij bv.).
  • Een derde groep donateurs zijn de individuele donateurs, of de mensen die een ons steunen door een gift over te maken, of op een andere manier een financiële bijdrage te leveren aan ons programma.

Iedere bijdrage aan ons programma is van harte welkom en wordt enorm gewaardeerd! Bedankt aan iedereen die ons helpt ons programma te realiseren.