Met de steun van donateurs

KindjesDuimOmhoogNaast de middelen die we van onze overheid en van onze structurele sponsors mogen ontvangen, zijn de bijdragen van individuele donateurs natuurlijk ook van levensbelang voor ons. Ze zijn onontbeerlijk om onze programma's in het Zuiden te kunnen realiseren. Bedankt aan iedereen die Werelssolidariteit wil steunen!

Je kan onze werking op allerlei manieren financieel steunen. Zo kan je een (online) gift overmaken of een permanente opdracht afsluiten met een bedrag naar keuze, maar je kan ook fondsenwervende producten aankopen of sparen ten voordele van Wereldsolidariteit. Sommige mensen kiezen er ook voor om een legaat af te sluiten voor Wereldsolidariteit. Ook dat is een mooie manier om bij te dragen aan een betere wereld.
Ontdek hoe jij kan helpen!

Elke bijdrage is van harte welkom!