Onze thema's

AfbeeldingWWWereldsolidariteit en haar netwerk van partners in Noord en Zuid hebben als ultieme doel het realiseren van waardig werk en sociale bescherming wereldwijd. Wij zijn ervan overtuigd dat sociale bewegingen hierin een cruciale rol spelen. In onze visietekst "Samen grip krijgen op de wereld. Naar een duurzame en inclusieve samenleving, de kracht van sociale bewegingen. We are connected" lees je meer over onze visie op ontwikkeling.