Sociale bescherming

DDV gezondheidwwerker GKWereldsolidariteit en haar partners in Noord en Zuid werken al jarenlang samen ter promotie van sociale bescherming wereldwijd. In onze brochure "Sociale bescherming, een kwestie van sociale verandering. Visie en strategieën van sociale bewegingen.", gaan we dieper in op de visie van waaruit we onze activiteiten ter realisatie van sociale bescherming vorm geven.

 

 

 

logomasmutWereldsolidariteit maakt ook deel uit van het in 2004 opgerichte Belgische platform MASMUT (micro-assurance santé/mutuelles de santé), dat vertegenwoordigers van ngo's, mutualiteiten, onderzoeksinstellingen en de Belgische ontwikkelingssamenwerking verenigt die rond sociale bescherming werken. Doel is om meer samenwerking en complementariteit te bevorderen.

Sinds 2014 leidt het platform MASMUT een programma ter versterking van nationale structuren van de mutualistische beweging in twee landen in Centraal-Afrika (Burundi en D.R. Congo) en vijf landen in West-Afrika (Benin, Burkina Faso, Mali, Senegal, Togo). Dit programma wordt medegefinancierd door DGD.

Wereldsolidariteit bevordert de expertise rond sociale bescherming bij haar partners door hen met mekaar in contact te brengen en "good practices" te delen. Dit gebeurt onder meer via een blog. Per continent is zo'n blog opgericht, ziehier de linken: