Waardig werk

kledingarbeidster CharlesFoxWereldsolidariteit en haar partners in Noord en Zuid werken al jarenlang samen ter promotie van Waardig Werk wereldwijd. Hiervoor baseren we ons op de Waardig Werk Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie. In onze brochure "Arbeidsrechten: de spelregels in de wereld van het werk. Visie en strategieën van sociale bewegingen." gaan we dieper in op de visie van waaruit we onze activiteiten rond waardig werk vorm geven.

 

 

 

In België maakt Wereldsolidariteit deel uit van het "Coördinatieplatform Waardig Werk", dat opgericht werd door de leden die het "Gemeenschappelijk Strategisch Kader Waardig Werk" schreven. Dit kader dient als basis voor ons DGD-programma 2017-2021. Het recent opgerichte Coördinatieplatform is een concreet antwoord op het Kaderakkoord uit 2015, dat een betere afstemming vraagt van de verschillende actoren in de ngo-sector rond eenzelfde thema of in eenzelfde land. De bedoeling is om:

  • overleg en coördinatie van strategieën tussen de verschillende actoren in een land of rond een thematiek te bevorderen,
  • beter samen te werken,
  • te leren van mekaar op vlak van strategieën en risicobeheer,
  • de strategische dialoog met de administratie aan te gaan via dit platform.

plateforme td 493a0