Politiek werk

Wereldsolidariteit steunt structureel sociale bewegingen in het Zuiden die opkomen voor de rechten en belangen van hun leden. Hierbij zet Wereldsolidariteit ook in op politieke beleidsbeïnvloeding om het werk van de partners nationaal en internationaal weerklank te geven.

Het politieke werk van Wereldsolidariteit is gericht op waardig werk en sociale bescherming. Het zijn twee cruciale hefbomen voor sociale rechtvaardigheid en voor een duurzame en evenwichtige socio-economische ontwikkeling.

Deze fundamentele thema’s staan echter niet hoog op de agenda van beleidsmakers. Dit wil Wereldsolidariteit dan ook met een actieve politieke strategie rechtzetten. Ze tracht nationale én internationale beleidsmakers er voortdurend aan te herinneren om waardig werk en sociale bescherming een centrale plaats te geven in het beleid.