Internationaal politiek werk

 2. Het politieke werk op internationaal vlak: de actie Social Alert

Op internationaal niveau heeft het politieke werk van Wereldsolidariteit een eigen naam gekregen, de actie Social Alert. Deze actie vertrekt vanuit het werk en de realiteit van de partners in het Zuiden.

Waar mogelijk ondersteunt de actie Social Alert het werk van individuele partners:

• door schendingen van arbeidsrechten aan te klagen op nationaal en/of internationaal niveau.
• door oplossingen te zoeken voor problemen waarmee ze geconfronteerd worden d.m.v. grondig studiewerk

Daarnaast stimuleert Wereldsolidariteit de samenwerking tussen haar partners rond een bepaald thema op continentaal niveau.

• In Afrika wordt er samengewerkt rond sociale bescherming,
• In Azië rond precaire arbeidsvoorwaarden in de textielsector,
• In Latijns-Amerika rond arbeidsrechten voor vrouwen

De actie Social Alert wordt ingeschakeld om deze thema’s ook een politieke vertaling te geven.

Tenslotte zorgt Social Alert voor de vertegenwoordiging van Wereldsolidariteit bij internationale instellingen en internationale netwerken van sociale organisaties.

Meer info over het internationaal politiek werk