Nationaal politiek werk

1. Het politieke werk in België

Wereldsolidariteit wil het Belgische beleid beïnvloeden en daarbij de spreekbuis zijn van haar partnerorganisaties in het Zuiden:

Door hun thema’s op te nemen in de jaarlijkse campagnes en deze politiek te onderbouwen. En door de Belgische beleidsmakers te sensibiliseren over die thema’s. Zo voerde Wereldsolidariteit de afgelopen jaren actie voor de rechten van arbeidsmigranten en huispersoneel, rond sociale zekerheid wereldwijd, rond waardig werk,…

Door het Belgische ontwikkelingsbeleid nauwgezet op te volgen en tussen te komen waar nodig. Aandachtspunten hierbij zijn een sociaal beleid ten aanzien van het Zuiden en het belang van het middenveld. Daarnaast heeft WSM ook aandacht voor een coherent ontwikkelingsbeleid van de overheid. Een beleid dat niet alleen binnen het domein ontwikkelingssamenwerking, maar ook binnen de andere domeinen positieve aandacht heeft voor het Zuiden.

Tenslotte speelt Wereldsolidariteit ook een actieve rol in verschillende nationale netwerken en onderhoudt ze nauwe contacten met nationale beleidsmakers om haar stem zo luid mogelijk te laten horen.