Transparantie

Monitoring en evaluatie

Wereldsolidariteit zet sterk in op de cyclus van Planning, Monitoring en Evaluatie (PME). We willen een lerende organisatie zijn en zijn het aan onszelf, maar zeker ook aan alle donateurs verschuldigd om onze werking goed op te volgen en bij te sturen waar nodig. Intussen hebben we hier al heel wat expertise rond opgebouwd. We hebben zelfs onze eigen "PME-beheerder", die erop toeziet dat deze PME-processen voldoende aandacht krijgen in onze organisatie.

Regelmatig werken we hierrond ook samen met het HIVA, of het Hoger Instituut voor Arbeid. Zij helpen ons:

  • ons systeem van Planning, Monitoring en Evaluatie voortdurend te verbeteren waar nodig
  • om collectieve kennis beter te beheren
  • om strategische uitwisselingen te organiseren op regelmatige basis

HIVA en Wereldsolidariteit hebben samen een brochure uitgebracht over het belang van synergie in ontwikkelingsprogramma's, namelijk:

WSM, a partner in synergies for development

 

Integriteitscharter

Integriteit en respect zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Deze waarden geven richting aan onze handelingen en worden onderschreven door iedereen die formeel voor onze organisatie werkt (zoals medewerkers, vrijwilligers en bestuurders).

Daarom ondertekende Wereldsolidariteit het Integriteitscharter

 

Gendercharter

We engageren ons om een positief elan te creĆ«ren rond gendergelijkheid binnen onze organisatie, alsook de nodige acties te ondernemen om onze intenties rond gendergelijkheid te realiseren.

Daarom ondertekende Wereldsolidariteit het Gendercharter