Vacatures

Vacature diensthoofd Beleids- en Studiedienst

 

Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale (WSM) is de NGO van de Christelijke Arbeidersbeweging[1](Beweging.net en MOC en hun respectieve partnerorganisaties.) Zij ondersteunt wereldwijd sociale bewegingen die streven naar de opbouw van een duurzame en inclusieve samenleving.

Voor het welslagen van dergelijke duurzame en inclusieve ontwikkeling, zijn Beweging.net, MOC en de organisaties die er deel van uitmaken ervan overtuigd dat strategieën van waardig werk opgezet moeten worden. Het doel is die gemeenschappelijke strijd voor waardig werk te internationaliseren en die samen te voeren op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal vlak. In dat kader bouwen WSM en de partnerbewegingen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België ook samen aan een thematisch netwerk rond het recht op sociale bescherming.

De Beleids- en Studiedienst is een nationale dienst, die naast de Zuiddienst en de Educatiediensten (NL/FR) opereert en in nauw overleg met deze diensten het beleidswerk van WSM coördineert en uitvoert. Het diensthoofd van de Beleids- en Studiedienst geeft leiding aan een team van 3 beleidsmedewerkers die instaan voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de beleidsstrategieën van WSM samen met haar netwerk van partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en haar Belgische partners van de Christelijke Arbeidersbeweging, in het bijzonder ACV-CSC en CM-MC.

Het diensthoofd heeft, net als de beleidsmedewerkers, een uitvoerende taak meer bepaald in het ondersteunen van het beleidswerk van de continentale partnernetwerken van WSM.

Het diensthoofd rapporteert aan de Politiek Secretaris en het Directieteam van WSM.

 

Taakomschrijving Diensthoofd Beleids- en Studiedienst :

 

1. Coördinerende functie

 

-          Je coördineert de ontwikkeling, uitvoering evenals de evaluatie van de beleidsstrategieën van WSM m.b.t. de Waardig werk agenda, in het bijzonder het Recht op sociale bescherming en arbeidsrechten, i.s.m. de partnerorganisaties in België en in de 3 continenten (Afrika, Azië en Latijns-Amerika).

-          Je coacht de beleidsmedewerk(st)ers en organiseert het overleg tussen hen over de uitvoering van de beleidsstrategieën.

-          Je stuurt het team aan en bewaakt de strategische keuzes die gemaakt worden op vlak van beleids- en studiewerk.

-          Je coördineert op een transparante en participatieve manier het budget van de Beleids- en Studiedienst.

-          Je staat in voor het strategische overleg rond en de afstemming met het beleids- en studiewerk binnen WSM, alsook met de partnerorganisaties in België, in het bijzonder ACV-CSC en CM-MC.

-          Je volgt tendensen in de ontwikkelingssamenwerking op en voedt van hieruit de strategische reflectie binnen WSM en het Directieteam.

 

2. Uitvoerende functie

-          Je ondersteunt (door het versterken van de strategische, politieke en thematische processen van het netwerk) één van de continentale partnernetwerken rond het Recht op Sociale Bescherming in het realiseren van haar doelstellingen op vlak van beleidswerk, capaciteitsversterking, kennisopbouw, communicatie en financiering.

-          Je mobiliseert daarbij de expertise en capaciteiten van de partnerorganisaties en je zorgt samen met de partnerorganisaties in België (in het bijzonder ACV-CSC en CM-MC) voor de thematische, politieke en methodologische capaciteitsversterking van de partnerorganisaties in één van de continenten (Afrika, Azië of Latijns-Amerika).

-          Je neemt actief deel aan de vergaderingen en activiteiten van interne en externe netwerken op Belgisch, Europees en internationaal vlak die bijdragen tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van WSM en haar partners.

-          Je doet zelf actief aan beleidsbeïnvloeding rond de kernthema’s van WSM op Europees en internationaal vlak door het onderhouden van contacten met relevante beleidsmakers en het opvolgen van beleidsprocessen.

-          Je verzorgt mee de interne en externe communicatie rond de standpunten en resultaten van het beleids- en studiewerk van WSM.

 

Kennisprofiel:

 

-          Opleidingsniveau : Master

-          Relevante ervaring met beleids- en studiewerk op Europees en internationaal vlak en kennis van hun beleid inzake internationale samenwerking. Ervaring met en gevoel voor het opzetten van politieke strategieën is essentieel.

-          Relevante ervaring en capaciteit om een team te coachen, aan te sturen en te coördineren, op een motiverende en participatieve wijze.

-          Kennis van de expertisethema’s van WSM: de Waardig Werk Agenda, met bijzondere aandacht voor sociale bescherming en arbeidsrechten.

-          Kennis van de Afrikaanse context en netwerken strekt tot aanbeveling.

-          Talenkennis is een belangrijke vereiste voor deze functie. Tweetaligheid (NL en FR) is vereist voor het aansturen van een nationaal team, alsook sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Engels. Actieve kennis van het Spaans (zowel mondeling als schriftelijk) is zeker een troef.

-          Capaciteit om processen te coördineren, ze strategisch aan te sturen en veranderingen op lange termijn te bewerkstelligen.

-          Capaciteit om probleemoplossend te denken en analytisch vermogen.

-          Teamplayer, resultaatsgericht en flexibel.

-          Aandacht, openheid en respect voor verschillende culturen en werken in een internationale omgeving.

-          Bereid om naar het buitenland (ca. 3 à 4 keer per jaar) te reizen in het kader van je werk, occasioneel avond- en weekendwerk.

Wij bieden:

 

-          De opportuniteit om actief bij te dragen tot de wereldwijde strijd tegen armoede en sociale onrechtvaardigheid in het kader van een dynamische en visie-gedreven organisatie.

-          Een uitdagende en gevarieerde job in een tweetalige, nationale organisatie.

-          Een voltijds contract van onbepaalde duur.

-          Goede arbeids- en loonvoorwaarden.

-          Aangepaste coaching.

Interesse? Uw CV en aangepaste motivatiebrief mogen gericht worden aan Bart Verstraeten en komen ons ten laatste toe op 26 augustus 2018 (helene.daniels@wsm.be).

 


[1]Beweging.net is een netwerk van elf sociale organisaties: de vakbond ACV, het ziekenfonds CM, de volwassenenbeweging KWB, de vrouwenbeweging Femma, de jongerenbeweging KAJ, de beweging voor 55-plussers OKRA, alsook de organisaties Wereldsolidariteit, Pasar, Familiehulp, Ziekenzorg CM en het Internationaal Comité. Meer informatie op www.beweging.net. Aan Franstalige kant is de Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) de koepel van de CSC, MC, Equipes populaires, Vie Féminine, JOC en UCP. Meer informatie op www.moc.be .