In het Zuiden

In het Zuiden werkt Wereldsolidariteit samen met een 85-tal sociale bewegingen in 22 landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika.  Ontdek onze partners per land.

Ons uiteindelijk doel is om waardig werk en sociale bescherming wereldwijd te realiseren. Hiervoor werken we samen met sociale bewegingen in Noord en Zuid. 

Wereldsolidariteit ondersteunt

  • arbeiders die zich verenigen en het lef hebben om in moeilijke omstandigheden leefbare werkvoorwaarden af te dwingen.
  • de uitbouw van een toegankelijke gezondheidszorg via mensen die zich organiseren in kleine mutualiteiten.
  • jongerenorganisaties in hun strijd om zelf werk te maken van de toekomst van jongeren.
  • organisaties die de allerzwaksten verenigen, zoals ouderen, migranten, vrouwen of kinderen
  • sociale economie-projecten. Via kleine leningen kunnen mensen bijvoorbeeld een eigen zaak starten en een inkomen verwerven.
  • noodhulpprogramma's in door rampen getroffen regio's. Georganiseerd door de plaatselijke bevolking. Zoals na de tsunami in Indonesië, Sri Lanka en India in 2005, na de aardbeving in Haïti in 2010 en na de tyfoon in de Filipijnen in 2013.

Vier groepen

Je kan de partners van Wereldsolidariteit in het Zuiden grofweg indelen in vier groepen
1. vakbonden
2. mutualiteiten
3. jongerenbewegingen,
4. socio-culturele bewegingen

De vakbondspartners zijn onafhankelijke vakbonden en dus niet gebonden aan politieke partijen en bedrijfsleiding. Naast het puur syndicale werk zoals loonsonderhandelingen en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, doen zij ook aan dienstverlening voor hun leden zoals gezondheidszorg of juridisch advies. Vaak werken ze in moeilijke omstandigheden of worden door overheden en bedrijven tegengewerkt. Soms moeten ze zelfs ondergronds werken.

De mutualistische partners werken systemen van sociale zekerheid en bescherming uit. Via een ledenwerking bouwen ze een mutualiteit uit of richten ze apotheken of dokterpraktijken op.

De jongerenbewegingen organiseren werkloze jongeren, werkende jongeren in de informele sector en in bedrijven. Met als doel ‘just work for all’.

Socio-culturele verenigingen zijn heel verscheiden: vrouwen- en ouderenbewegingen, bewegingen van arbeiders die vorming en sociale actie organiseren: van alfabetisering tot het oprichten van coöperatieven.

Deze strakke opdeling kan je niet altijd handhaven. Een jongerenbeweging doet ook vakbondswerk  en een vakbond kan eveneens een mutualiteit oprichten. Dikwijls ontwikkelen sociale bewegingen ook spaar- en kredietinitiatieven of organiseren ze kleine economische activiteiten. Zo ontstaan coöperatieven of systemen van microkredieten.