Wie is wie

photoGroupeWSM2014 006

En wie zijn nu de mensen achter Wereldsolidariteit ?

Nationaal

Op het nationaal secretariaat in Brussel:

  • is de noorddienst verantwoordelijk voor het uitwerken van alle educatieve en fondsenwervende activiteiten. Deze dienst breekt zijn hoofd over campagnethema’s, methodieken, verkoopsproducten, communicatie-instrumenten en organiseert ervaringsreizen.
  • de zuiddienst ondersteunt de partners in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Samen met de coöperanten zorgt de continentcoördinator ervoor dat elke partner een planning op lange termijn heeft en die ook kan uitvoeren, mede dankzij de financiële steun van Wereldsolidariteit en de Belgische overheid.
  • het algemeen secretariaat coördineert de hele werking, zorgt ervoor dat de zuidpartners de beloofde financiële steun krijgen en volgt deze investeringen ook verder op.

> Contactgegevens nationaal

Regionaal

Meer informatie, een begeleider vragen, materiaal bestellen?
Dit kan allemaal bij de provinciale stafmedewerkers.
Zij zullen graag antwoorden op al je vragen of je helpen bij één of andere activiteit.

Beleidsorganen

Wereldsolidariteit heeft verschillende beleidsorganen: een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur, een Noordraad, een Commission Nord en een Zuidraad.

Statuten