In de 21ste eeuw is (internationale) samenwerking meer dan ooit nodig. De uitdagingen van vandaag zijn bij uitstek mondiaal. Ze vragen een aanpak die de traditionele ontwikkelingssamenwerking overstijgt. Ben je benieuwd hoe wij bij Wereldsolidariteit dit doen? Dan is deze brochure de ideale lectuur voor jou! 

In 2005 CASC - trade union partner of Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale (WSM) and the Christian Mutuality in the Dominican Republic - founded AMUSSOL. AMUSSOL makes sure that workers from the informal sector are able to join the social security system in the Dominican Republic. In this thematic report, WSM focuses on this innovative system, which allowed almost 60.000 workers to get acces to social protection.

In 2005 richtte CASC, vakbondspartner van Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale (WSM) en de Christelijke Mutualiteit, de mutualiteit AMUSSOL op in de Dominicaanse Republiek. AMUSSOL zorgt ervoor dat werknemers uit de informele sector kunnen aansluiten bij het systeem van sociale zekerheid in de Dominicaanse Republiek, iets wat voorheen niet kon. Dit thematisch rapport van WSM werpt een licht op de manier waarop al bijna 60.000 mensen toegang kregen tot sociale bescherming in de Dominicaanse Republiek via AMUSSOL.

Deze beleidsnota rond huisarbeid werd opgemaakt door Wereldsolidariteit en ACV Voeding en Diensten naar aanloop van de IAO-conferenties in 2010 en 2011, waar dit thema op de agenda stond. In deze nota worden problemen en uitdagingen van deze groep werknemers opgelijst, enkele case studies van onze partners in India, Niger en Peru en in België beschreven en uiteindelijk enkele essentiële aanbevelingen geformuleerd om mee te nemen naar de onderhandelingen op de IAO-conferentie

In deze brochure kan je lezen op welke manier de partners van Wereldsolidariteit in India, Sri Lanka en Indonesië aan heropbouw hebben gewerkt in de jaren na de tsunami. De publicatie breekt een lans voor waardering en betrokkenheid van lokale sociale bewegingen. Te vaak worden ze onder de voet gelopen, vergeten en genegeerd. Ook in de media komen ze onvoldoende aan bod, in tegenstelling tot de grote internationale hulporganisaties, die alle aandacht opeisen. Twee externe experten gingen vijf jaar na de tsunami ter plaatse naar de resultaten kijken van het heropbouwprogramma van Wereldsolidariteit. Hun bevindingen kan je in deze brochure nalezen. 

De consument die op zoek is naar duurzame kleding, gemaakt volgens ecologische en/of sociale normen, vindt steeds meer winkels die zich hierin specialiseren. Dit is positief. Maar soms is het verwarrend omdat er veel verschillende benamingen en labels gebruikt worden. En wat er achter die benamingen en labels zit, is bovendien niet altijd even duidelijk of even veeleisend. In de brochure ‘Op zoek naar duurzame kleding’ zet de Schone Kleren Campagne het aanbod van een 30-tal kledingzaken op een rijtje. 2010, 17p.

Deze brochure van de Schone Kleren Campagne bevat een overzicht van 33 Belgische kledingbedrijven inzake fundamentele arbeidsrechten bij de productie van kleding. De brochure bevat geen zwarte of witte lijst, noch aanbevelingen voor best koop, maar genuanceerde profielen van de 33 onderzochte kledingbedrijven op de Belgische markt. 2008, 82 p.
Een brochure die uitlegt hoe Wereldsolidariteit werkt: visie, strategie, werkterreinen. En een kijkboek met foto's, citaten, dagboekfragmenten van mensen in Noord en Zuid die elke dag vechten voor menswaardig werk en sociale bescherming. 2007, 60p.
Een korte folder over de werking van Wereldsolidariteit in Noord en Zuid, 2007, 20p.
Jongeren en hun zoektocht naar werk. De problemen die zij tegenkomen in Noord en Zuid en wat de partners van Wereldsolidariteit doen voor jongeren. 25p.

Informele economie, bron van onzekerheid. Sociale zekerheid in België en internationaal. Wereldsolidariteit voert actie. (14 pagina's)