Legaten

Wereldburger ben je voor het leven, en daarna.

Wat je onderneemt in je leven heeft gevolgen voor later, ook als je er niet meer bent. Wereldburger zijn is een overtuiging die je kunt verder zetten na je dood: door een schenking of een legaat aan de projecten van Wereldsolidariteit. Op die manier verzeker je de toekomst van mensen in het Zuiden.

Door Wereldsolidariteit in je testament te zetten, maak je van de wereld jouw erfgenaam.

cover legatenfolderKan ik zelf bepalen wat er met mijn nalatenschap gebeurt?

Ja, jij kunt bepalen wat er met jouw nalatenschap gebeurt. Met een testament leg je zelf vast hoe je je bezittingen verdeeld wenst te zien na je overlijden. Je kunt je testament wijzigen tot op het laatste moment, maar als je onverwacht afscheid neemt, is je laatste wilsbeschikking duidelijk. Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten.

Wat is een legaat?

Een legaat is een schenking via testament. Het krijgt dus pas uitwerking bij de dood van de schenker.

Wat is een duo-legaat?

Met een duo-legaat leg je per testament vast dat een deel van je bezittingen na je overlijden toekomt aan een goed doel en een ander deel aan je erfgenamen. Duo-legaten worden voornamelijk toegepast als er geen directe erfgenamen zijn.  De verschuldigde successierechten voor niet-rechtstreekse erfgenamen (bvb. neven en nichten) of niet-verwanten (bvb. een vriend of een vriendin) bedragen minstens 25% en kunnen oplopen tot 80%. Bij duo-legaten worden de verschuldigde successierechten toegekend aan het goede doel. Het goede doel betaalt haar successierechten en ook de successierechten van de andere begunstigden. Door het opmaken van een testament met een duo-legaat, kan je ervoor zorgen dat je spaargeld toekomt aan een goed doel waar je volledig achterstaat (bijvoorbeeld Wereldsolidariteit). En tegelijk kunnen je erfgenamen netto meer ontvangen uit je nalatenschap.

Legaten aan Wereldsolidariteit worden door de fiscus belast aan een voordeeltarief (8,5% in Vlaanderen), op die manier gaat het grootste deel van je gift naar het goede doel van jouw keuze. Lees hier meer over het duo-legaat.

Wat als je kinderen hebt?

Erfgenamen in de rechte lijn: kinderen, echtgenoten of de samenwonende partner betalen bij een erfenis minder successierechten.  Maar als het bedrag dat je nalaat meer dan 250.000 euro bedraagt lopen ook voor hen de successierechten hoog op (27% in Vlaanderen). Ook voor erfgenamen in rechte lijn kan je de hoge belastingsdruk opvangen met de techniek van het duo-legaat. Er is steeds een deel van je vermogen waarover je in je testament vrij kan beslissen, sinds 1 september 2018 is dat de helft van je vermogen. Voor de nauwkeurige berekening doe je best beroep op je notaris.

Wil je klaar en duidelijke informatie over de opmaak van jouw testament en over legaten?

In onze brochure 'Wereldsolidariteit in je testament' vind je alle info op een rijtje, aangevuld met een aantal interessante cijfervoorbeelden ter verduidelijking.

Voor de juridische kant van de zaak is jouw notaris de aangewezen persoon om je alle nodige en objectieve informatie te geven. Een notaris berekent ook wat de meest voordelige formule is voor jouw nalatenschap.

Ook voor de keuze van je goede doel ga je niet over één nacht ijs. Je wilt weten wat er met je gift gebeurt, hoe jouw dossier wordt opgevolgd, wie er beter van wordt. Voor deze vragen kan je terecht bij Andre Kiekens, algemeen secretaris van Wereldsolidariteit, op het nummer: 02.246.36.71 of Andre.kiekens@wsm.be

"Ik maak graag tijd vrij, uiteraard in alle discretie"