Sparen

Spaar ten voordele van Wereldsolidariteit

Open een SpaarPlus Rekening via VDK. De spaarcenten die je op deze rekening plaatst, brengen je een intrestvergoeding op die gelijk is aan die op het gewone sparen. Voor jou verandert er dus niets. Maar voor Wereldsolidariteit wel. Want VDK betaalt jaarlijks uit eigen middelen een commissie aan Wereldsolidariteit en zes andere partners. Deze commissie wordt berekend op het totale bedrag gespaard op alle SpaarPlus Rekeningen.  Wereldsolidariteit krijgt op die manier jaarlijks van VDK een commissie die schommelt tussen de 10.700 euro en 17.800 euro.  Hoe meer je spaart, hoe hoger de commissie. Zo brengt je geld meer op dan alleen je eigen intrestvergoeding.
Meer weten: ga naar www.vdk.be.

In het jaar 2015 bedroeg voor de SpaarPlus Rekening de gemiddelde spaarinlage 223.066.128 euro. Forum ETHIBEL vzw voerde een onafhankelijke controle uit op de wederbelegging van de spaarinlage.
Op basis van deze controle bevestigt Ethibel dat "de wederbelegging volledig gerealiseerd werd in microkredieten of in participaties in organisaties actief in het verstrekken van microkredieten." Lees de volledige certificeringverklaring.

VDK_Spaarbank_blok_RGB_200Px

Lees meer hierover in het Wereldspaarnieuws van VDK (2013)

Omzetting Wereldspaarrekening naar SpaarPlus Rekening

Op 1 juli 2013 werd de Wereldspaarrekening van VDK omgezet in de SpaarPlus Rekening. De nieuwe ethische spaarrekening van VDK Spaarbank is een fusie van de VDK-Spaarrekening, de Wereldspaarrekening en de Solidariteitsspaarrekening.
Voor de spaarders verandert er niets en de omzetting gebeurt automatisch. Maar voortaan wordt de commissie die uitbetaald wordt aan Wereldsolidariteit anders berekend, omdat er nu 7 structurele partnerorganisaties zijn in plaats van 3.