Sport voor Cleane kleren

Geef alles voor Cleane kleren! Sport en laat je sponsoren.

logo geefallescleanekleren verticaal

De sportkleren die we dragen worden aan de andere kant van de wereld gemaakt. En dat gebeurt veel te vaak in onmenselijke omstandigheden. Kledingarbeidsters moeten het stellen met een hongerloon, te lange werkdagen en onvoldoende veiligheid. Ze geven letterlijk alles voor onze sportkleren. Help ons hier iets aan te veranderen. Sport en laat je sponsoren, eenvoudiger kan het niet.

Het door jou verzamelde sponsorgeld gaat naar kledingvakbonden in Cambodja, Bangladesh en Indonesië die opkomen voor de rechten van kledingarbeidsters. Ze dwingen betere arbeidsvoorwaarden af zoals een hoger loon, veilige fabrieken, vakbondsvrijheid en een betere sociale bescherming.
Persoonlijke sportuitdaging of uitdaging in groep?
Aansluiten bij een WS-team en deelnemen aan een regionale sportwedstrijd? Alle uitdagingen zijn goed, wij supporteren, zolang je maar alles geeft, net zoals de maakster van je sportshirt!

We laten je niet zo maar afzien

Wie sport en zich laat sponsoren ontvangt van ons een heerlijk verwenpakket.Verwenpakket sporters
Ook je sponsors gaan niet met lege handen naar huis.
Voor hun gift vanaf 40€ ontvangen ze een fiscaal attest dat recht geeft op belastingvermindering.
En om het inzamelen van je sponsorgeld makkelijker te maken kan je een online profiel opmaken via https://wereldsolidariteit.dono.be. Sponsorgeld inzamelen was nooit zo eenvoudig.

Alle info: www.cleanekleren/doemee