Vrijwilligersstatuut

Sinds augustus 2006 is er een nieuwe vrijwilligerswetgeving van kracht.
Wat betekent dit voor de vrijwilligers en voor Wereldsolidariteit?

1. Verzekering voor vrijwilligers sinds 1 januari 2007

a. De activiteiten die vrijwilligers doen rond Wereldsolidariteit binnen KAV, KWB, Okra, ACV, ACW, CM of KAJ worden verzekerd via de respectievelijke organisaties.
b. Voor specifieke WS activiteiten die Wereldsolidariteit zelf inricht heeft Wereldsolidariteit sinds 2007 een verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) afgesloten voor de vrijwilligers.
Het gaat hierbij om volgende activiteiten:

 • vergaderingen in de beleidsorganen (Algemene vergadering, Noordraad en Zuidraad)
 • vrijwilligersforum
 • activiteiten betreffende de inleefreis (voorbereiding, de reis zelf, opvolging)
 • jaarlijkse studiedag
 • sporadische, eenmalige activiteiten in het kader van de lentecampagne vb. politieke actie
 • ondersteuning op het nationaal secretariaat op regelmatige basis

2. Onkostenvergoeding

Voor een aantal activiteiten geeft Wereldsolidariteit, op vraag van de vrijwilliger in kwestie, een vergoeding voor de reële verplaatsingskosten. Deze activiteiten omvatten:

 • vergaderingen in de beleidsorganen(Algemene vergadering, Noordraad en Zuidraad)
 • opvolging van ervaringsreizen
 • (getuigenissen)
 • vrijwilligersforum
 • ondersteuning op het nationaal secretariaat op regelmatige basis

Denk je in aanmerking te komen voor deze onkostenvergoeding? Vraag dan je onkostenformulier aan bij de animator in jouw regio of aan de cöordinator van de Noorddienst annelies.degendt@wsm.be.

3. Geheimhoudingsplicht

Vrijwilligers zijn verplicht zich te houden aan de geheimhoudingsplicht overeenkomstig Art. 458 van het Strafwetboek. Of nog, vertrouwelijke informatie dienen vrijwilligers voor zich te houden.

Meer informatie? Contacteer annelies.degendt@wsm.be .