Azië continentaal

 

In Azië steunen we nog een partner op continentaal niveau, namelijk:

YCW - ASPAC : Young Christian Workers Asia Pacific

YCW - ASPAC is een regionale koepelorganisatie van jonge arbeiders. Via de haar eigen methodiek van "zien-oordelen-handelen" worden nationale en regionale leid(st)ers gevormd en opgeleid om voor en met kwetsbare werkende jongeren betere levens- en arbeidsomstandigheden te bekomen. YCW - ASPAC begeleidt de nationale jongerenorganisaties in Azië (YCW's), maar is ook actief op internationaal niveau: zo neemt YCW - ASPAC deel aan de initiatieven van de IAO en laat ze zo de stem van kwetsbare jongeren horen op internationaal niveau.

Verder zet Wereldsolidariteit ook sterk in op een nauwere samenwerking tussen de Aziatische partners over landsgrenzen heen. Hiertoe hebben we het "Asia Network on Social Protection (ANRSP) opgericht, waartoe onze 16 partners uit Bangladesh, India, Nepal, Indonesië, de Filipijnen en Cambdoja behoren, alsook de partners van het ACV en andere relevante actoren. Doel is enerzijds om expertise op te bouwen mbt sociale bescherming, van mekaar te leren door uitwisseling, enz.. en anderzijds ook om gezamenlijke politieke eisen of standpunten te bepalen mbt het recht op sociale bescherming en deze om te zetten in politieke acties. Gedurende het programma van 2017-2021 zal dit netwerk foussen op de toegang tot systemen van sociale zekerheid (incl. gezondheidszorg), leefbare lonen, jobzekerheid en jobcreatie en arbeidsnormen. Meer info over dit netwerk vind je op de blog van dit netwerk.

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

 

shutterstock wenskaartAzie

Map of Asia nl