Bangladesh

 

Bangladesh wordt met zijn 250 rivieren, het "land van de rivieren" genoemd. Bangladesh kampt vaak met overstromingen, met heel wat menselijk leed tot gevolg. Maar het water maakt het land ook heel vruchtbaar en zeer geschikt voor visvangst en landbouw. Daarnaast Bangladesh is ook gekend voor zijn kledingindustrie. De export van de kleding bedraagt maar liefst 79% van de totale export. Heel wat van onze kleding wordt er gemaakt, helaas vaak in onwaardige arbeidsomstandigheden, herinner u de ramp van Rana Plaza in 2013, waarbij meer dan 1.000 slachtoffers vielen. Armoede is overal aanwezig: 83% van de mensen leeft onder de armoedegrens, 1 op 3 mensen moet met minder dan 1 euro per dag leven. Wereldsolidariteit steunt 2 partners in Bangladesh: met GK zetten we vooral in op gezondheidszorg, en met NGWF streven we naar betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, voor de kledingarbeid(st)ers die onze kleding stikken.

Onze partners

GK - Gonoshasthaya Kendra of People’s Health Centre

GK of de ‘beweging voor volksgezondheid, voor en met armen’ is een ngo door progressieve dokters opgericht in 1972 na de onafhankelijkheidsoorlog. GK brengt gezondheidszorg dicht bij de arme bevolking door kleine gezondheidscentra op te richten en lokale mensen op te leiden als gezondheidswerkers de zgn. 'paramedici', die intussen met 2.200 zijn. Ze focussen daarbij vooral op vrouwen, kinderen en ouderen. Zo heeft GK een speciale werking waarbij ze jonge moeders en hun kindjes opvolgt tijdens de eerste 5 jaar van hun leven. Hierdoor is de kindersterfte in Bangladesh enorm teruggedrongen. Daarnaast zet GK sterk in op ouderenzorg. In totaal bereikt GK meer dan 1 miljoen mensen per jaar, via een netwerk van 43 gezondheidscentra en 7 ziekenhuizen.

GK organiseert ook activiteiten om mensen aan een inkomen te helpen: zoals een naai-atelier of bakkerij. Zij geven hiervoor ook kleine leningen. Speciale aandacht daarbij gaat naar vrouwen en jongeren. In de hoofdstad Dhaka heeft GK een eigen ziekenhuis, waar de lokale gezondheidswerkers stage lopen. Verder runt GK een fabriek waar generische geneesmiddelen worden gemaakt: goedkoper dan de medicijnen die uit het buitenland komen.

GK introduceerde de ziekteverzekering in Bangladesh en bepaalt door haar lobbywerk mee de gezondheidspolitiek van het land.

Meer info op http://www.gonoshasthayakendra.com/

NGWF - National Garment Workers Federation

De National Garment Workers Federation (NGWF) is de grootste nationale vakbond van kledingarbeiders in Bangladesh. De organisaties werd in 1984 gesticht en telt momenteel ongeveer 60.000 leden. De vakbond is in 8 regio's actief en komt op voor de rechten van alle kledingarbeid(st)ers in Bangladesh. NGWF ijvert voor eerlijke lonen, betere en veiligere arbeidsomstandigheden en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In Bangladesh zijn er ongeveer 5.000 kledingfabrieken, die allemaal voor de export produceren. Er zijn 4 miljoen werknemers actief in deze bedrijven, waarvan bijna 90% vrouwen.

Hoewel er nog een hele weg te gaan is wat veilige arbeidsomstandigheden en leefbaar loon betreft, heeft NGWF toch ook al wat resultaten weten te behalen. Zo dwongen ze maandelijkse betalingen af en introduceerden ze enkele verlofdagen. Ook hebben ze in het verleden een minimumloon voor kledingarbeiders weten af te dwingen, waar ze recent ook een verhoging voor hebben gekregen (actueel mininmumloon is 50 € per maand). Mbt veiligheid in de fabrieken werd in 2013, na Rana Plaza, een Veiligheidsakkoord ondertekend, waar NGWF ook hard aan meewerkte. Toch blijft er nog veel werk aan de winkel om de situatie van de kledingarbeid(st)ers in Bangladesh te verbeteren. Samen met de Schone Kleren Campagne zet Wereldsolidariteit ook in op responsabilisering van westerse kledingmerken die in Bangladesh produceren, om ook hun verantwoordelijkheid op te nemen rond veilige arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon.

Meer info op http://ngwfbd.com/

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels