Benin

Benin, voor velen een onbekend land in West-Afrika. Toch heeft dit land een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Vanuit Benin vertrokken de Afrikaanse slaven immers naar Amerika. Ouidah, de stad van waaruit ze vertrokken, herinnert ons nog steeds aan deze gebeurtenissen. Benin is ook hét land van de voodoo, een wat onbekende en mysterieuze religie, die velen intrigeert…

De economie van Benin heeft alle kenmerken van een ontwikkelingsland en is vooral afhankelijk van de landbouw, de katoenproductie en de regionale handel. De landbouw bestaat uit maïs, sorghum, cassave, yams, bonen, rijst. De handelsgewassen zijn katoen, palmolie, grondnoten, pluimvee en veeteelt. De informele sector zorgt voor een belangrijk deel van de sociale en economische ontwikkeling van Benin. Men schat dat het gaat over 37% van het BBP en ongeveer 41% van de bevolking is er in actief.

Partners

APROSOC - Actions pour la promotion de la protection sociale

 

In 1998 richtte Wereldsolidariteit en CM het programma PROMUSAF (Programme de Mutuelles de Santé en Afrique) op voor het uitbouwen van mutualiteiten in Benin. Later veranderde PROMUSAF van naam en werd APROSOC (Actions pour la promotion de la protection sociale) . APROSOC omkader omkadert en financiert lokale initiatieven om een mutualiteit op te starten. Daarnaast begeleidt de organisatie deze mutualiteiten in hun ontwikkelingsproces. De uiteindelijke doelstelling van PROMUSAF is de toegang van de bevolking tot kwalitatieve gezondheidszorg te verbeteren.  

In Benin steunt APROSOC intussen 39 mutualiteiten, die in totaal meer dan 30.000 begunstigden bereikt, in verschillende regio's van het land. Deze mutualiteiten doen meer dan het aanbieden van een ziekteverzekering. Ze doen ook aan preventie en sensibilisering: Zo worden er bv. educatieve workshops rond hygiëne, gezondheid, malaria en HIV georganiseerd, maar ook kooklessen voor vrouwen om gezond te koken met beschikbare lokale producten. Ook het wegen en opvolgen van kinderen behoort tot de activiteiten, om snel te kunnen ingrijpen bij ondervoeding of andere problemen. Tot slot zet APROSOC ook sterk in op politiek werk: het wil het beleid inzake sociale bescherming in Benin verbeteren, om de Beninese bevolking beter te beschermen.

CAO – Centre Africa Obota

CAO is een ngo op het platteland die werkt met kleine producenten van maïs en maniok. CAO wil vooral de onderlinge samenwerking bevorderen. CAO biedt vormingen aan rond microkredieten, maar ook technische vorming rond het bewaren van levensmiddelen, … CAO werd opgericht in 1991 en werd enkele jaren geleden reeds ondersteund door WS. Na een pauze, wil Wereldsolidariteit CAO in 2016 opnieuw steunen met eigen middelen.

MDB – Mutuelle pour le développement à la base

MDB is een spaar– en kredietinstelling zonder winstoogmerk die gelooft in de solidariteit tussen de leden. MDB is erkend door de overheid en heeft intussen een belangrijke positie verworden in de sector van de microfinanciering in Benin. MDB werd opgericht in 1995 en telt ongeveer 5.000 leden. MDB helpt lokale groepen bij het opzetten van winstgevende activiteiten, door deze groepen een microkrediet te verlenen, maar door tegelijkertijd vormingen te voorzien over het beheer van een zaak, rond het maken van evaluaties, door alfabetiseringscursussen te voorzien en dergelijke. Een totaalaanpak dus. MDB zet vooral in op inkomensgenerende activiteiten voor werknemers uit de informele economie en de landbouw. WS steunt MDB sinds 2004.

MODES - Mouvement ouvrier pour le Développement Economique et Social

MODES is een ngo die ontwikkelingsinitiatieven opzet voor en met werknemers. MODES is ontstaan uit CGTB, een vakbond in Benin. MODES biedt diensten aan de werknemers aan zoals alfabetiseringscursussen en verleent microkredieten om hen zelfredzaam te maken, o.a. aan groepen van vrouwen. Een voorbeeld daarvan is de groep Edjatcho of "visrooksters van Benin". In 2010 werd een vormingscentrum voor kappers en kapsters opgestart. Daarnaast organiseert de organisatie ook vormingen vb. rond hygiëne en veiligheid op het werk, rond het beheer van financiën, het beheer van hun coöperatieves, …
MODES voert ook politieke acties. Ze tracht de bevolking te sensibiliseren rond rechten en plichten die in de grondwet staan van Benin, maar ook probeert ze met overheden de onderhandelen om de arbeidsomstandigheden van de werknemers te verbeteren. MODES werd opgericht in 1999 en is sinds 2003 partner van Wereldsolidariteit. 

MTC Benin - Mouvement des Travailleurs Chrétiens du Benin

MTC is een socio-culturele volwassenbeweging, opgericht in 1990 en partner van WS sinds 2005 met als hoofdactiviteit vorming voor volwassenen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren in de samenleving. MTC organiseert alfabetiseringscursussen voor haar leden, maar ook vorming rond aidspreventie, rond mensen- en arbeidsrechten, sociale zekerheid, enz...Ze trachten ook de gehandicapten te integreren in de samenleving. Tenslotte voert MTC belangrijke acties tegen de uitbuiting van kinderen die niet in hun eigen gezin opgevoed worden, zodat zij dezelfde rechten kunnen genieten als alle andere kinderen. Voor kinderen die niet meer naar school gaan, organiseert MTC ook alfabetiseringsprogramma's.

RAS - Réseau Alliance Santé

RAS is een ngo die ondersteuning biedt aan mutualiteiten. In totaal begeleiden zij 22 mutualiteiten, alsook 6 "unies" van mutualiteiten. Samen bereiken deze mutualiteiten 17.000 mensen. Dankzij hun aansluiting, kunnen zij medische zorgen krijgen voor een lage prijs. Zonder de mutualiteit zouden de meesten deze medische zorgen niet kunnen betalen.

Om alle partnerorganisaties en alle projecten in West-Afrika te ondersteunen en op te volgen, heeft Wereldsolidariteit in Benin een coöperant en enkele coördinatoren. Zij volgen de verschillende projecten van de partnerorganisaties op, geven advies, begeleiden hen en volgen hen op vanuit het "bureau conseiller pour les projets en Afrique" (BCPA). Daarnaast organiseren zij ook acties over de landen en over de partners heen. Zo stimuleren zij samenwerking tussen de verschillende partners en de verschillende landen en leren zij van elkaar. Een meerwaarde dus voor de partners in West-Afrika en voor Wereldsolidariteit.

Je kan onze partners in Benin ook steunen.

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels