Bolivia

 

Bolivia, dat in het hart van Zuid-Amerika ligt, roept spontaan enkele vertrouwde beelden op. Van prachtige berglandschappen met besneeuwde toppen en uitgestrekte zoutvlakten of van kleurrijk geklede mensen met die typische bolhoedjes.

Bolivia is ook een erg jong land: meer dan 60% van de bevolking is jonger dan 30 jaar. Bolivia is lang één van de armste landen van Zuid-Amerika geweest. De laatste jaren doet het land het veel beter, maar toch leeft nog steeds meer dan 60% van haar bevolking onder de armoedegrens.

Onze partners

CEJUPA - Centro Juvenil Para el Desarrollo Humano

Cejupa is een jongerenorganisatie die actief is in El Alto, één van de jongste en armste steden van Zuid-Amerika, waar meer dan 100.000 kinderen op straat leven en werken. Cejupa helpt de jongeren op allerlei manieren vooruit in het leven. De jongeren krijgen een professionele opleiding zodat ze een beroep naar keuze kunnen uitoefenen en een waardig inkomen verdienen. 

Er zijn heel wat verschillende cursussen: snit en naad, weven, koken, patisserie, bloemen kweken, enz… Zo worden op drie jaar tijd meer dan 200 kwetsbare jongeren opgeleid. Daarnaast ondersteunt Wereldsolidariteit ook initiatieven van sociale economie en wordt er ingezet op de commercialisering van producten.

Tenslotte worden er ook studiebeurzen aan de jongeren verleend en werken de jongeren mee aan culturele projecten, zoals de theaterfestivals.

CRISOL - Corriente de Renovación Independiente y Solidaridad

CRISOL is een nationale vakbondskoepel van vakbonden en sociale organisaties en werd opgericht in 1979. WS steunt deze partner sinds 2006. CRISOL verenigt zo’n 800.000 arbeiders.

CRISOL richt zich vooral naar de werknemers in de informele economie (artisanaat), in de landbouw, maar ook naar loontrekkenden, gepensionneerden, vrouwen en kinderen. De vakbond dwingt respect voor arbeidsrechten af bij overheid en werkgevers en ijvert ook voor sociale bescherming en jobcreatie via coöperatieven. Daarnaast voert CRISOL ook sensibiliseringscampagnes en vorming, o.a. in het kader van preventieve gezondheidszorg.

GREGORIA APAZA

Gregoria Apaza is een feministische ngo die opkomt voor de rechten van vrouwen in Bolivia. Ze wil de ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen op economisch en etnisch-cultureel vlak veranderen en de autonomie van vrouwen bevorderen zodat meer vrouwen een rol spelen op politiek, economisch en persoonlijk vlak. Gregoria Apaza is op verschillende domeinen actief. Zo doen ze o.m. aan  preventie van intrafamiliaal geweld en bieden ze– juridische – bijstand voor vrouwen en jongeren die in gewelddadige situaties leven.

Daarnaast ijveren ze er voor de participatie van vrouwen en jongeren binnen sociale organisaties alsook op politiek vlak.  Ook organiseren ze activiteiten voor moeders om hen aan een job – en een waardig inkomen -  te helpen, waaronder enerzijds een  technische vorming, maar anderzijds ook een algemene vorming rond hun arbeidsrechten. Ze voorzien ook hulp om de producten van de vrouwen op de markt te brengen en voorzien ook een kinderopvang voor de vrouwen die werken bij Gregoria Apaza.

SENTEC - Servicio de Enseñanza Técnica et formación

SENTEC is een ngo die zich o.a. bezighoudt met de promotie van integrale gezondheidszorg, waarbij traditionele en alternatieve geneeskunde samengaan.

SENTEC promoot alternatieve behandelingen zoals reflexologie en produceert natuurlijke geneesmiddelen obv planten. Ze leidt ook vrouwen op tot gezondheidspromotoren, die verschillende groepen opvolgen, met speciale aandacht voor ouderen.

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels