Burundi

 

Burundi is een klein land in de regio van de Grote Meren in Centraal-Afrika en is met haar 10 miljoen inwoners redelijk dichtbevolkt. Na meer dan 12 jaren van gewelddadige conflicten (1993-2005), is er sinds 2005 terug vrede in het land en heerst er een - hoewel fragiel ! - democratisch politiek klimaat. Landbouw is erg belangrijk in Burundi, zowel voor de voorziening van voedsel voor de Burundese bevolking (die voor 90% afhangt van de landbouw), als voor de export. Toch zijn de meeste Burundezen arm (Burundi is 5de armste land ter wereld!), o.a. omdat de landbouw te weinig inkomsten voor de landbouwers genereert en er weinig andere economische acitviteit is. Deze structurele armoede in Burundi veroorzaakt problemen op allerlei vlakken. Bijna 30% van de kinderen tot 5 jaar is chronisch ondervoed en de gezondheidszorg in Burundi is alarmerend te noemen, met oa hoge sterftecijfers bij jonge kinderen (0-5 jaar) en moeders in het kraambed tot gevolg.

In deze moeilijke context slagen onze Burundese partners er toch in het leven van vele Burundezen structureel te verbeteren en hen hoop te bieden voor de toekomst. Door met veel doorzettingsvermogen in te zetten op inkomensgenerende activiteiten, op het verbeteren van de gezondheidszorg en de toegang hiertoe, het empoweren van jongeren om te ondernemen en zorg uit te bouwen naar ouderen. Verder zet onze vakbondspartner CSB in op de noodzakelijke verbetering van arbeids- en syndicale rechten. Maar de klemtoon van ons programma in Burundi ligt toch op de verbetering van de sociale bescherming.  De Burundese overheid nam reeds maatregelen op dat vlak, zoals het "Plan National de Développement Sanitaire" (2005-2015), maar deze zijn onvoldoende. Recent erkent de overheid meer en meer het belang van mutualiteiten in de uitbouw van een goede gezondheidszorg, o.m. dankzij de goede resultaten die de Burundese mutualiteiten kunnen aantonen. Meer info over het land en onze partners vind je in deze vlot leesbare editie van onze Wereldburgerkant over Burundi. Hieronder vind je alvast een beknopte omschrijving van de partners.

Partners

ODAG - Organisation pour le Développement de l'Archidiocèse de Gitega

De ODAG werd vanuit de Kerk opgericht en is zowel op het sociale als op het economische niveau actief. Enerzijds zorgt ODAG voor werkgelegenheid, o.a. via microkredieten en coöperatieven, anderzijds zet ODAG ook sterk in op gezondheidszorg. Zo heeft ze haar eigen netwerk van 19 gezondheidscentra (in 3 provincies) om het aanbod van gezondheidszorg voor de Burundezen te vergroten. Recent spelen ook zonnepanelen daarbij een rol, waardoor een afgelegen gezondheidscentrum verzekerd is van licht en electriciteit, noodzakelijk om vaccins en andere geneesmiddelen te bewaren. Ook richtte ODAG in het verleden de MSAG (Mutuelle de Santé de l'Archiodiocèse de Gitega) op, maar die is intussen verenigd met andere mutualiteiten (van Muyinga) en samen heten ze nu de MUNASA (La Mutuelle Nationale de la Santé), zie ook hieronder. 

MUNASA - La Mutuelle Nationale de la Santé

Munasa, onze partner sinds 2014, is vooral actief in de heuvels van Burundi, waar de armoede het grootst is en het gebrek aan medische zorgen schrijnend. Munasa is actief in 9 provincies van Burundi bij het opstarten, versterken en begeleiden van ziekenfondsen zodat de aangesloten leden toegang krijgen tot goede medische zorgen aan betaalbare prijzen. In totaal bereikt deze mutualiteit 36.614 leden, verspreid over 49 ziekenfondsen. Munasa beheert ook een aantal gezondheidscentra, onderhandelt over tarieven en is aangesloten bij een nationaal netwerk van mutuatliteiten – PAMUSAB – om ook het nationale gezondheidsbeleid mee vorm te geven. Daarnaast begeleiden ze ook een kleine 4.000 leden bij het ontwikkelen van hun kleine onderneming zodat deze hun inkomen zien stijgen, en hun lidgeld kunnen betalen. Het gaat hier om landbouwers, veetelers en chauffeurs van taxi-moto’s. Munasa is actief in de provincies Gitega, Karusi, Mwaro, Cankuzo, Ruyigi, Kirundo, Muyinga, Ngozi en Kayanza.

Jeunesse Providence Agakura

Jeunesse Providence, Agakura vzw, bestaat sinds 1994, is partner van WSM sinds 2007. De organisatie is begonnen als lokaal initiatief tijdens de burgeroorlog om jongeren op te vangen en te helpen: oorlogswezen, straatkinderen, aidswezen. Na de oorlog bleef de organisatie een toevluchtsoord voor jongeren in de problemen. Agakura zag het enorme potentieel van jongeren om binnen hun gastfamilies - en ruimer de samenleving - in de gebieden waarin de organisatie actief was, nieuwe ideeën uit te dragen en de motor te worden van sociale verandering. Ondertussen groeide Agakura ook uit tot een centrum waarin jongeren alle kansen krijgen om een (economische) rol te spelen in de samenleving: ze kunnen er terecht voor alfabetisering, vorming, opleiding, en het opstarten van een eigen inkomen genererende activiteit, o.a. op het gebied van bosbouw, veeteelt, landbouw (aubergines, bonen, bananen), viskweek, enz. Alle projecten worden uitgevoerd in een logica van duurzame ontwikkeling: zo gaan de gebruikte technieken erosie tegen. Deze technieken worden ook gedeeld met de mensen uit de omgeving. Op die manier draagt Agakura bij aan de ontwikkeling van de hele gemeenschap.

CSB - Confédération des Syndicats Libres du Burundi

Deze koepel van een tiental vakbonden in Burundi werkt aan de verbetering van arbeidsrechten van de Burundese werknemers via hun aangesloten leden. Aan hen bieden ze ondersteuning op het organisationele niveau, maar ook mbt vorming rond arbeidsrechten. Ze zijn actief binnen diverse sectoren zoals onderwijs (lager en beroeps-), verzekeringen, transport, koffieproductie, brasserie e.a.

Congrégation Frères Bene Yosephu - CBY

De Congregatie van de Broeders Bene Yosephu is een organisatie die het opneemt voor ouderen. Zo sensibiliseren ze de lokale overheden, religieuze leiders en jongeren over de fysieke veranderingen eigen aan veroudering en het belang om erop toe te zien dat ouderen een waardig leven kunnen leiden. Ook werken ze aan studies rond het sociaal, economisch en cultureel welzijn van ouderen en het belang van hun aansluiting bij de mutualiteit. Daarnaast willen ze ook het nationale beleid beïnvloederen, zodat er meer rekening gehouden wordt met de belangen en de rechten van ouderen. Naast dit politieke lobbywerk, organiseren ze vorming voor de omgeving van de ouderen en organiseren ze ontmoetingen tussen jongeren en ouderen.

 

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

burundi

Burundi