Cambodja

 

Cambodja is één van de kleinere en armere landen van Zuidoost-Azië, met een relatief jonge bevolking (53% van de bevolking is jonger dan 25 jaar). Met 4 op 5 inwoners op het platteland, blijft landbouw voor de meeste Cambodjanen de belangrijkste bron van inkomsten. Toch werkt een steeds groter deel van de actieve bevolking in de industrie, vooral dan in de kleding- en textielindustrie en de toeristische sector. Slechts 2 miljoen van de totale werkende bevolking van zo’n 7,4 miljoen behoort tot de formele sector en kan beroep doen op de Cambodjaanse Arbeidswet. In de praktijk worden de bestaande arbeidsrechten echter vaak niet gerespecteerd. Zo staat ook het recht op vrijheid van vereniging steevast onder druk: Vakbondsmilitanten worden onterecht gearresteerd, ontslagen of zelfs agressief bejegend of vermoord. Stakingsacties worden in vele gevallen met geweld neergeslagen.

Hoewel de regering plannen heeft om een systeem van sociale bescherming op te zetten voor werknemers in de formele en informele sector, blijken de inspanningen tot op heden onvoldoende. Wereldsolidariteit streeft samen met haar partners verbeteringen in arbeidsomstandigheden, loon- en arbeidsvoorwaarden na, alsook een verbeterde toegang tot systemen van sociale bescherming voor groepen van kwetsbare werknemers. Een speciale aandacht gaat uit naar de werknemers in de kledingindustrie, die al jaren strijden voor een leefbaar loon. Ook via druk op de westerse kledingmerken probeert Wereldsolidariteit hier mee invloed op uit te oefenen, in nauwe samenwerking met de Schone Kleren Campagne en ACV

Meer info over Cambodja vind je op de websites van wikipedia en cia world factbook.

Vóór 2017 had Wereldsolidariteit onderstaande partners in haar eigen programma, sinds begin 2017 volgt ACV hen op, maar er zijn nog steeds nauwe samenwerkingsverbanden, zeker in het kader van de Internationale Schone Kleren Campagne, vandaar dat we deze partners hier toch nog even weergeven.

De partners van ACV in Cambodja

C.CAWDU – Coalition of Cambodia Apparel Workers Democratic Union

C.CAWDU is de grootste onafhankelijke vakbondscentrale in de Cambodjaanse textiel- en kledingindustrie en vertegenwoordigt 51.000 werknemers in de textiel-, kleding- en schoenmaakindustrie, waarvan 85% vrouwen. Formeel werd C.CAWDU opgericht in 2000, maar hun leiders zijn reeds sinds 1993 syndicaal actief. C.CAWDU is de belangrijkste vakbondscentrale van de CLC (zie onder). C.CAWDU ijvert voor betere arbeidsomstandigheden, loon- en arbeidsvoorwaarden van de kledingarbeidsters, door het opleiden van leden en vakbondsleiders op het vlak van arbeidswetgeving, vakbondswerking, conflictbeheersing, collectieve onderhandelingen, enz… Net als CLC stelt C.CAWDU zich onafhankelijk op tav de regering en de oppositiepartijen en laten zich niet compromitteren (i.t.t. andere Cambodjaanse vakbonden!). Ook op internationaal niveau worden C.CAWDU en CLC erkend als belangrijke protagonisten van het Cambodjaanse middenveld. Zo ontving C.CAWDU in 2012 nog een Noorse prijs voor vakbonden die zich verdienstelijk hadden gemaakt. C.CAWDU is ook al jaren lid van het partnernetwerk van de Internationale Schone Kleren Campagne. De laatste jaren voert C.CAWDU een verbeten strijd voor de verhoging van het minimumloon voor de werknemers van de kledingsector, dat momenteel ontoereikend is om aan basisbehoeften te voldoen (meer hierover in de nieuwsberichten onderaan).

Meer info op www.c.cawdu.org.kh 

CLC - Cambodian Labour Confederation

De CLC  is een jonge, onafhankelijke vakbondsorganisatie, opgericht in 2006, en vertegenwoordigt ongeveer 85.000 werknemers via haar 8 vakbondscentrales, die in bijna alle sectoren van de Cambodjaanse economie aanwezig zijn: textiel- en kledingsector (C.CAWDU, zie ook boven), toerisme, horeca, voedingsindustrie, landbouw, houtnijverheid, informele sector, bouwsector, openbare diensten, handel. In totaal zijn een 190-tal bedrijfsvakbonden uit 11 provincies bij hen aangesloten. De missie van CLC is het versterken en verspreiden van de democratie in Cambodja en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de Cambodjaanse werknemers. Dit laatste doen ze o.a. door de sociale dialoog en cao-onderhandelingen in de sectoren te versterken, door deel te nemen aan het sociaal overleg op nationaal niveau, door de capaciteit van vakbondsleiders in de actie en het overleg te versterken en door juridische bijstand aan werknemers te organiseren. CLC is ook lid van het internationaal vakverbond (ITUC) en werkt nauw samen met het bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Pnom Penh, onder meer rond sociale dialoog en arbeidsgeschillenbeslechting. ACV steunt CLC en C.CAWDU in hun activiteiten om op structurele en duurzame wijze verbeteringen in arbeidsrechten en betere en meer toegankelijke systemen van sociale bescherming te realiseren. Er wordt ingezet op een goede dienstverlening naar hun leden, op politieke actie en samenwerking met andere sociale bewegingen, alsook op capaciteitsversterking.

Meer info op www.clccambodia.org

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

Cambodja fotoLandenfiche copyrightBelga 220Px

Cambodja Kaart